Internet Totorial

เข้าสู่ระบบ

อินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้สร้างผลกระทบต่อระบบสารสนเทศอย่างกว้างขวาง เปลี่ยนแปลงความจำกัดทางด้านการรับรู้ต่อข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และวิทยาการต่างๆ การให้บริการ ความบันเทิง การค้า ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ของโครงสร้างอินเตอร์เน็ตมากมาย เช่น เกมส์ออนไลน์ การค้าบนอินเตอร์เน็ต (e-commerce) ธนาคารบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ขณะเดียวกันอินเตอร์เน็ตได้ทำให้เกิดชุมชนที่มีลักษณะสากลจากต้นทุนในการสื่อสารต่ำและมีความเปิดกว้าง

บทเรียนเกี่ยวกับอินเตอร์ของเว็บ คือ

PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Processor โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมระบบเปิด (Open source) ที่มีชุนชน php.net เป็นศูนย์กลางของเผยแพร่และพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมนี้ใช้กับงานด้านแม่ข่าย (server side) ตามปกติจะเรียกใช้บน Apache และทำงานกับฐานข้อมูล MySQL

SSI ย่อมาจาก Server Side Include การประยุกต์ทั่วไปใช้กับเพจแบบสถิติ (html) เพจชนิดนี้มีปัญหาอย่างถ้ามีการปรับปรุงเนื่อความ เช่น การเปลี่ยนแปลงเมนูของเว็บ ตามปกติจะมีผลกระทบอย่างมากต่อเพจ html ที่สร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าภายในเว็บมีเพจจำนวนมากเป็นหลายร้อยหรือหลายพันหน้า วิธีการนี้จะช่วยในการปรับปรุงเว็บให้สะดวกมากขึ้น

HTML HTML 4 ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจากส่วนการทำงานข้อความ มัลติมีเดีย และ hyperlink ของ HTML เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (HTML 3.2 และ HTML 2.0) HTML 4 สนับสนุนตัวเลือกมัลติมีเดียมากขึ้น, ภาษาสคริปต์, style sheet เป็นต้น

AJAX ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML และเป็นเทคนิคในการปรับปรุงข้อมูลเพียงบางส่วนของเพจ โดยไม่ต้องโหลดใหม่ทั้งหมด

 

IT A - Z
> zero-day exploit
> iPhone
> Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
> 4G (fourth-generation wireless)
> Web 2.0
> smartphone
> SAP
> RFID
> Zachman framework
> public cloud
IT News
> กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ ถูกฟ้องร้องจากการค้นโทรศัพท์ และแล็ปท็อป
> Ransomware ปิดธุรกิจขนาดเล็ก 1 ใน 5 หลังจากการโจมตี
> การสำรวจ: เกือบหนึ่งในสี่ของผู้ใช้ Windows PC ในสหรัฐ กล่าวว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนไปใช้ Mac
> Putin: ผู้รักชาติรัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแฮ็ก
> Asus, HP และ Lenovo จะสร้างคอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่ใช้ ARM
> FCC สหรัฐโหวตคว่ำกฎ net neutrality
> Google และ Amazon ฆ่าแอพ Apple Watch และไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นเวลาหลายสัปดาห์
> Uber บอก “เราไม่ได้ขโมยเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้วยตนเองของ Google”
> SoundCloud เพิ่มการสนับสนุน Chromecast บน iOS
> Wal-Mart, PepsiCo และ Dish ถอนโฆษณาบนวิดีโอ YouTube สร้างความเกลียดชัง