Database Tutorial

เข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูล

ในโลกของระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลเป็นเสมือนหัวใจที่คอยป้อนข้อมูลสำหรับการประมวลผลของระบบ เพื่อการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การวางแผน

ภายในเว็บได้นำเสนอบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ คือ

SQL หรือ ภาษา Structure Query Language ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ใน IBM และได้นำมาสู่การสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) หรือ RDBMS (ดูคำจำกัดความ)

MySQL เป็นฐานข้อมูลระบบเปิด (หรือ Open Source) ที่ใช้กันแพร่หลายในเว็บต่างๆ เดิมเคยให้ฟรี แต่ MySQL เวอร์ชัน 4.3 เป็นต้นมาต้องจ่ายค่าขออนุญาตใช้ โปรแกรม ส่วนเวอร์ชันเก่ายังสามารถใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Microsoft Access ฐานข้อมูลในชุด Microsoft Office ที่เหมาะสมกับงานฐานข้อมูลขนาดเล็กและมีเครื่องมือในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เช่น หน้าจอ รายงาน ทำให้มีความสะดวกในการสร้างโปรแกรมประยุกต์

IT A - Z
> zero-day exploit
> iPhone
> Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
> 4G (fourth-generation wireless)
> Web 2.0
> smartphone
> SAP
> RFID
> Zachman framework
> public cloud
IT News
> Uber บอก “เราไม่ได้ขโมยเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้วยตนเองของ Google”
> SoundCloud เพิ่มการสนับสนุน Chromecast บน iOS
> Wal-Mart, PepsiCo และ Dish ถอนโฆษณาบนวิดีโอ YouTube สร้างความเกลียดชัง
> WikiLeaks: CIA มีเครื่องมือสามารถแทรกซึม MacBooks, iPhones
> โครงการ Fi ของ Google เริ่มต้นทดสอบการสนับสนุน Voice over LTE
> การขาดแคลนชิ้นส่วนกำลังทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แพงขึ้น
> Apple กับแผนการสร้างโรงงานในอินเดีย
> Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้ง Google ร่วมประท้วงต่อต้านคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินซานฟรานซิสโก
> Chromebooks ใหม่ของซัมซุงคือคำตอบของ Google ไปยัง iPad Pro และ Surface Pro
> Foxconn ผู้ผลิต iPhone วางแผนแทนที่คนงานเกือบทั้งหมดด้วยหุ่นยนต์
Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase