Developer Tutorial

เข้าสู่ระบบ

Developer

โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างการติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) มีอยู่หลากหลายประเภท ในปัจจุบันเป็นการพัฒนาแบบ GUI (Graphic User Interface) และแนวคิดแบบจำลอง Object Oriented Programming อย่างไรก็ตามโปรแกรมพัฒนาหลายโปรแกรมยังไม่สามารถทำงานตามแนวคิด Object Oriented Programming ได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

Visual Basic เป็นโปรแกรมที่แพร่หลายมากที่สุดในพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ กล่าวกันว่ามีผู้ใช้โปรแกรมนี้มีนับสิบล้านคน โดยสามารถใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ Client – Server โปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตด้านแม่ข่าย(server side) หรือ ASP ในที่นี้ Visual Basic ที่กล่าวถึง คือ Visual Basic 6

Microsoft Access ฐานข้อมูลในชุด Microsoft Office ที่เหมาะสมกับงานฐานข้อมูลขนาดเล็กและมีเครื่องมือในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เช่น หน้าจอ รายงาน ทำให้มีความสะดวกในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือในการพัฒนามีรากฐานมาจากภาษา Visual Basic

Microsoft Excel & Microsoft Query ตามปกติการเรียกสารสนเทศจากฐานข้อมูลจะใช้การสร้างชุดคำสั่งเฉพาะในการแสดงผล โดยทั่วไปจะเป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้เป็นประจำ แต่ในการวิเคราะห์อาจจะต้องการมุมมองอื่นๆที่ต่างจากงานประจำ การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลเป็นการลงทุนที่สูงและใช้เวลามาก ใน Microsoft Excel ตามปกติจะใช้ทำงานกับการแสดงข้อมูล มีส่วนการทำงานที่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ คือ Microsoft Query แต่ต้องมีการติดตั้งก่อนจึงนำมาใช้งานได้

 

IT A - Z
> zero-day exploit
> iPhone
> Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
> 4G (fourth-generation wireless)
> Web 2.0
> smartphone
> SAP
> RFID
> Zachman framework
> public cloud
IT News
> Uber บอก “เราไม่ได้ขโมยเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้วยตนเองของ Google”
> SoundCloud เพิ่มการสนับสนุน Chromecast บน iOS
> Wal-Mart, PepsiCo และ Dish ถอนโฆษณาบนวิดีโอ YouTube สร้างความเกลียดชัง
> WikiLeaks: CIA มีเครื่องมือสามารถแทรกซึม MacBooks, iPhones
> โครงการ Fi ของ Google เริ่มต้นทดสอบการสนับสนุน Voice over LTE
> การขาดแคลนชิ้นส่วนกำลังทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แพงขึ้น
> Apple กับแผนการสร้างโรงงานในอินเดีย
> Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้ง Google ร่วมประท้วงต่อต้านคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินซานฟรานซิสโก
> Chromebooks ใหม่ของซัมซุงคือคำตอบของ Google ไปยัง iPad Pro และ Surface Pro
> Foxconn ผู้ผลิต iPhone วางแผนแทนที่คนงานเกือบทั้งหมดด้วยหุ่นยนต์

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase