PHP

เข้าสู่ระบบ

PHP

PHP เป็นโปรแกรมระบบเปิดสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตด้านแม่ข่าย

PHP เริ่มต้นพัฒนาประมาณปี 2537 โดย Rasmus Lerdorf เดิม PHP ย่อมาจาก Personal Home Page หลังจากการเสนอออกมาได้ 1 ปี PHP ได้รับความนิยมอย่างสูง จนถึงปี 2540 เวอร์ชัน 2 ได้เผยแพร่พร้อมกับฟังก์ชันการทำงานมากขึ้น

ปี 2541 PHP 3.0 ได้รับการเผยแพร่ด้วยการเขียนคำสั่งหลักใหม่และมีผู้ร่วมการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 2 คน คือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans เป้าหมายอยู่ที่รองรับการขยายตัวอย่างกว้างขวางและการสร้างโปรแกรมประยุกต์ซับซ้อนบนเว็บ ในปี 2543 ได้เผยแพร่เวอร์ชัน 4.0 ออกมาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ Zend Engine และในปี 2547 เวอร์ชัน 5.0 ได้รับการเผยแพร่และเปลี่ยนความหมายเป็น PHP Hypertext Preprocessor

จากการสำรวจของ Netcraft ในปี 2549 มีโดเมนใช้ PHP ประมาณ 20 ล้านโดเมน

PHP เป็นผลิตภัณฑ์ Open Source ที่สามารถนำใช้ แก้ไข และกระจายใหม่โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ

PHP เบื้องต้น

การสรุปสาระสำคัญของ PHP เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้น เนื้อหาที่จำเป็นและเพียงต่อพัฒนาโปรแกรมอยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอในโอกาสต่อไป

การสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บ

แนะนำส่วนการทำงาน โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บ

PHP ระดับสูง

แนะนำการประยุกต์คำสั่ง PHP สำหรับสร้างส่วนการทำงานหรือการประยุกต์บนเว็บ

 

IT A - Z
> zero-day exploit
> iPhone
> Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
> 4G (fourth-generation wireless)
> Web 2.0
> smartphone
> SAP
> RFID
> Zachman framework
> public cloud
IT News
> กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ ถูกฟ้องร้องจากการค้นโทรศัพท์ และแล็ปท็อป
> Ransomware ปิดธุรกิจขนาดเล็ก 1 ใน 5 หลังจากการโจมตี
> การสำรวจ: เกือบหนึ่งในสี่ของผู้ใช้ Windows PC ในสหรัฐ กล่าวว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนไปใช้ Mac
> Putin: ผู้รักชาติรัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแฮ็ก
> Asus, HP และ Lenovo จะสร้างคอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่ใช้ ARM
> FCC สหรัฐโหวตคว่ำกฎ net neutrality
> Google และ Amazon ฆ่าแอพ Apple Watch และไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นเวลาหลายสัปดาห์
> Uber บอก “เราไม่ได้ขโมยเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้วยตนเองของ Google”
> SoundCloud เพิ่มการสนับสนุน Chromecast บน iOS
> Wal-Mart, PepsiCo และ Dish ถอนโฆษณาบนวิดีโอ YouTube สร้างความเกลียดชัง
Wide Shop
97897488212: อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
9749434196: Microsoft Access
1000000000000: สรรนิพนธ์เหมาเจ๋อตง
Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase