อุ้มผาง

Home

Widebase Tour
Knowledge Developer Database Internet Resource Forum
widebase tour
อุ้มผาง
ปกากะญอ
เดินทางท่องเที่ยว
 
อุ้มผาง
รู้จักอุ้มผาง
ชื่ออุ้มผาง
ตำนานอุ้มผาง
ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน
หมู่บ้านในอุ้มผาง
สถานที่ท่องเที่ยว
 
อุ้มผาง: ตำบล
อุ้มผาง
แม่่กลอง
หนองหลวง
โมโกร
แม่ละมุ้ง
แม่จัน
 
ตำบลแม่จัน
บ้านกล้อทอ
บ้านโน่เซโป
บ้านทีจอชี
บ้านโน่โพ
บ้านทีโพจิ
บ้านโขะทะ
บ้านเปิ่งเคลิ่ง
บ้านไล้ตังคุ
บ้านกุยเล่อตอ
บ้านกุยต๊ะ
บ้านกุยเคอะ
บ้านพอกะทะ
บ้านมอทะ
บ้านหม่องคั๋วะ
บ้านไกบอทะ
บ้านยูไน้
บ้านกรูโบ
บ้านแม่จันทะ
บ้านทิบาเก
บ้านช่องเปะ
บ้านตะละโค่ง

 

ประมวลภาพอุ้มผาง
น้ำตกทีลอชู
ทัศนียภาพอุ้มผาง
พิพิธภัณฑ์ในอุ้มผาง
ล่องแพอุ้มผาง
บ้านกรูโบ
บ้านตะละโค่ง
น้ำตกทีโบะ
พิธีเปิดอนุสรณ์สถานสงครามประชาชน ม่งคั๋วะ

ดูรายละเอียด

ตาก > อุ้มผาง > ตำบลแม่จัน

บ้านกุยต๊ะ

กุยต๊ะ แปลว่าวังห้ามหรือวังอภัยทาน กุยแปลว่าวังน้ำ ต๊ะแปลว่า ห้าม ตำนานหมู่บ้านกล่าวว่า มีพระสงฆ์ได้มาโปรดสัตว์ กำหนดเป็นเขตอภัยทาน แต่มีข้อน่าสงสัยว่า ประชาชนที่นี่นับถือเพอเจะมาช้านานและหมู่บ้านนี้ตั้งมานานแล้ว วังห้ามอยู่ทางเหนือบ้านเล็กน้อย

สถานที่น่าสนใจมากคือ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมปกากะญอ โดยรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งทอ เครื่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากชาวบ้านที่อดข้าวประท้วงการจำกัดที่ทำกินในปี 2547 ขณะประท้วงได้สานตระกร้า และเครื่องใช้ต่างๆ ทอผ้า เพื่อแสดงให้กับทางราชการเห็นว่าพวกเขาต้องการแขวนเครื่องมือเครื่องใช้ เมื่อการประท้วงยุติ พวกเขาได้สร้างบ้านสำหรับเก็บสิ่งของที่ทำขึ้นและใช้ประกอบศาสนพิธีเพอเจะ

หมู่บ้านนี้เป็นบ้านปกากะญอ

<< ย้อนกลับ | ต่อไป > >

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกุยต๊ะ

สิ่งทอปกากะญอ

การซ่อมแซมบ้าน

<< ย้อนกลับ | ต่อไป > >

 

ปรับปรุงข้อมูล 25 ธันวาคม 2549

ปันน้ำใจโครงการนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม


รู้จักอุ้มผางในอีกมุมมอง จัดทำโดย widebase

ดูรายละเอียด

สงวนลิขสิทธิ์ (R) widebase