ปันน้ำใจ

Home

แบ่งปันความสุข
Knowledge Developer Database Internet Resource
Knowledge
IT A-Z
Developer
VB
Access
Database
SQL
MySQL
Internet
PHP
SSI
Resource
Forum
Wide Tour
 

แบ่งปันความสุข สู่

โครงการนักเรียนบ้านไกล โีรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

อำเภออุ้มผางประกอบด้วยชาวปกากะญอจำนวนมากประมาณ ร้อยละ 70 ของประชากร ม้งประมาณ ร้อยละ 5 ครอบครัวเหล่านี้มีรายได้ที่เป็นตัวเงินน้อยประมาณ 3,000 บาทในพื้นที่ธุรกันดาร และ 15,000 บาทสำหรับพื้นที่ใกล้ถนน ทำให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โดย อาจารย์สมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวนการโรงเรียนและคณาจารย์ ได้ดำเนินนักเรียนบ้านไกล สำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสเหล่านี้ โดยให้เด็กพักที่โรงเรียนและจัดเตรียม
- อาหารวันละ 2 มื้อ
- ค่าใช้จ่ายจิปาถะของเด็กนักเรียน

เนื่องจาก โครงการนี้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ คณาจารย์ที่นี่ต้องหาผู้สนับสนุนด้านอาหารจากองค์กรการกุศล และค่าใช้จ่ายจิปาถะของเด็กนักเรียนจากผู้อุปการะเป็น "พ่อแม่อุปถัมน์" สำหรับเด็กนักเรียนแต่ละราย

ทั้งที่คณาจารย์สามารถเลือกที่จะไม่ทำ แต่ด้วยจิตวิญญาณของครูจึงมานะดำเนินโครงการนี้มาอย่างยากลำบาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านได้รับทราบแล้วจะพิจารณาช่วยตามอัตภาพ

สนใจติดต่อ ที่

อาจารย์สมประสงค์ มั่งอะนะ
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

โทรศัพท์ 055 - 561 - 005 ต่อ 11

อีเมล์ umphang_school@chaiyo.com, somprasong2000@hotmail.com

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ (R) widebase / Julaphak