IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

software

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 14087

software (ซอฟต์แวร์) เป็นคำศัพท์ทั่วไปของโปรแกรมประเภทต่างๆที่ใช้ทำงานกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ฮาร์ดแวร์ อธิบายมุมมองทางกายภาคของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)

ซอฟต์แวร์สามารถเป็นได้ส่วนแปรผันของ computer และ hardware ที่ไม่แปรผัน ซอฟต์แวร์มักจะแบ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ (โปรแกรมที่ผู้ใช้ทำงานโดยตรง) และซอฟต์แวร์ระบบ (ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่นที่สนับสนุนซอฟต์แวร์ประยุกต์ ศัพท์ middleware บางครั้งใช้อธิบายโปรแกรมที่เป็นตัวกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับซอฟต์แวร์ระบบ หรือระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์สองประเภทที่ต่างกัน (ตัวอย่าง การส่งคำขอทางไกลจากโปรแกรมประยุกต์ในคอมพิวเตอร์ที่ระบบปฏิบัติการแบบหนึ่งไปยังโปรแกรมประยุกต์ในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติต่างกัน)

ส่วนเพิ่มเติมและจัดชั้นได้ลำบากคือ โปรแกรม utility ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่เป็นประโยชน์ด้วยความสามารถจำกัด โปรแกรม utility บางโปรแกรมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ เช่นเดียวกับโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรม utility มีแนวโน้มติดตั้งแยกต่างหากและสามารถอย่างเป็นอิสระจากส่วนที่เหลือของระบบปฏิบัติการ

Applet เป็นโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กที่บางครั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการในฐานะ “ส่วนประกอบ” โปรแกรมเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นอย่างเป็นอิสระด้วยภาษา Java หรือภาษาโปรแกรมอื่น

ซอฟต์แวร์สามารถซื้อหรือได้มาแบบ shareware (ตามปกติ มีจุดมุ่งหมายในการขายหลังช่วงทดลอง), liteware (shareware ที่ความสามารถบางอย่างใช้ไม่ได้), freeware (ซอฟต์แวร์ฟรี แต่มีข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์), public domain software (ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัด) และ open source (ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผย source code และผู้ใช้ต้องเห็นด้วยว่าไม่มีการจำกัดการกระจายส่วนการปรับปรุง)

ซอฟต์แวร์มักจะได้รับบรรจุในแผ่นซีดี หรือดิสเก็ต ทุกวันนี้ การซื้อซอฟต์แวร์, shareware และ freeware ส่วนใหญ่เป็นการดาวน์โหลดบนอินเตอร์เน็ต แนวโน้มใหม่คือ ซอฟต์แวร์มีให้ใช้งานบนอีกไซต์หนึ่งที่เรียกว่า application service provider

ซอฟต์ประยุกต์มีประเภททั่วไปดังนี้
- Productivity software ซึ่งรวมถึงโปรแกรมประมวลผลคำ (เช่น Microsoft Word) โปรแกรมกระดาษทำการ (เช่น Microsoft Excel) และโปรแกรมเครื่องมือสำหรับใช้งานโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่
- Presentation software โปรแกรมนำเสนอ เช่น Microsoft Power Point
- Graphics software สำหรับนักออกแบบกราฟฟิก
- CAD/CAM software
- โปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง
- ซอฟต์แวร์ตลาดแนวดิ่ง หรือเฉพาะอุตสาหกรรม (ตัวอย่าง สำหรับธนาคาร ประกันภัย ค้าปลีก และสภาพแวดล้อมการผลิต)

firmware หรือ microcode เป็นโปรแกรมที่โหลดไปยังพื้นที่เจาะจงบนไมโครโพรเซสเซอร์หรือ read-only memory เพียงครั้งเดียวหรือไม่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

applet, Application, CD-ROM, computer, Java, microprocessor, operating system, read-only memory, open source, program, middleware, freeware, shareware, source code, liteware, word processor, application service provider, spreadsheet, hardware, firmware, CAD/CAM

update: 1 พฤศจิกายน 2540

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase