IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

application service provider

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12835

ดูเพิ่มเติม

ASP

ASP ย่อเป็น Active Server Page ด้วย

application service provider (ASP) เป็นบริษัทที่เสนอให้เอกชนหรือธุรกิจเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไปยังโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีตำแหน่งของสิ่งนี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือธุรกิจ บางครั้งเรียกว่า "apps-on-tap" บริการ ASP ได้รับการคาดว่าเป็นทางเลือกสำคัญ ไม่เพียงแต่บริษัทขนาดเล็กด้วยงบประมาณจำนวนน้อยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ในรูปของแหล่งภายนอก (outsourcing) และสำหรับหลายบริการสำหรับแต่ละรายด้วย โปรแกรมประยุกต์ก่อนหน้านี้รวมถึง

• remote access ให้บริการสำหรับผู้ใช้ของธุรกิจ
• local area network ซึ่งผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่อได้ ด้วยแม่ข่ายไฟล์ธรรมดา
• โปรแกรมประยุกต์พิเศษราคาแพงที่ติดตั้งและบำรุงรักษาภายในบริษัทลูกค้าหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

Hewlett-Packard, SAP และ Qwest รวมตัวเป็นพันธมิตรสำหรับให้บริการ ASP พวกเขามีแผนว่าโปรแกรมประยุกต์ SAP R/3 ที่ "cybercenters" ที่จะให้บริการกับคอมพิวเตอร์อื่น Microsoft กำลังยอมให้บางบริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ BackOffice รวมถึง SQL Server, Exchange และ Windows NT Server ให้กับการยืม จ่ายต่อการใช้ (pay-per-use)

ขณะที่ ASP พยากรณ์ว่าการให้โปรแกรมประยุกต์และบริการกับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลแบบจ่ายต่อการใช้ (pay-per-use) หรือใบอนุญาตรายปี บริษัทขนาดใหญ่กำลังให้การใช้บริการ ASP ของตัวเองภายใน เคลื่อนย้ายออกจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและวางสิ่งเหล่านี้บนชนิดพิเศษของแม่ข่ายประยุกต์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมเวิร์กสเตชันแบบ thin client สิ่งนี้ยอมให้ธุรกิจอ้างสิทธิการควบคุมส่วนกลางกับค่าใช่จ่ายโปรแกรมประยุกต์และการใช้ที่บริษัทมีในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ terminal server ของ Microsoft และผลิตภัณฑ์ WinFrame ของ Citrix กำลังนำผลิตภัณฑ์แม่ข่ายประยุกต์ thin-client

LAST UPDATED: 19 Sep 2003

สารสนเทศเพิ่มเติม

Search400.com : มีหลายร้อยการเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กับผู้ให้บริการโปรแกรมประยุกต์
SearchCRM.com : มีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้ผู้ให้บริการประยุกต์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลุกค้า
SearchDomino.com : มีสารสนเทศเกี่ยวกับ ASP สำหรับ Lotus Domino and Notes professionals
SearchSAP.com : มีชุดรวมส่วนขยายของการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการโปรแกรมประยุกต์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

remote access, terminal server, thin client, application server, SAP, R/3, WinFrame

update: 19 กันยายน 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase