IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

CD-ROM

ที่มา

  :   ผู้ชม 12810

CD-ROM (compact disc, read-only-memory) เป็นการพัฒนา CD ที่ได้รับการออกแบบให้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของข้อความและกราฟฟิก และระบบเสียงไฮไฟสเตอริโอ มาตรฐานรูปแบบข้อมูลเริ่มแรกได้รับการกำหนดโดย Phillips และ Sony, ใน Yellow Book ปี 1983 มาตรฐานอื่นที่ใช้ร่วมกันในการกำหนดไดเรคทอรี่และโครงสร้างไฟล์ รวมถึง ISO 9660, HFS (Hieraehal File System สำหรับ Macintosh) และ Hybrid HFS-ISO รูปแบบขอบ CD-ROM เหมือนกับ audio CDs มาตรฐาน CD มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ม.ม. (4.75 นิ้ว) และความหนา 1.2 ม.ม. (0.05 นิ้ว) และประกอบด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตที่เป็นชั้น (ชั้นล่าง -เป็นตัวหลักของดิสก์) มีโลหะสะท้อนแสง( เช่น อลูมิเนี่ยม) บาง ๆ 1 ชั้น หรือมากกว่าและเคลือบด้วยแลคเกอร์

Yellow Book มีข้อกำหนดโดยทั่วไปที่กลัวว่าอุตสาหกรรมจะมีรูปแบบสร้างที่ไม่สอดคล้องกัน เพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ตัวแทนจากผู้นำอุตสาหกรรม พบกันที่ High Sierra Hotel ใน Lake Tahoe เพื่อสร้างมาตรฐานร่วมซึ่งมีชื่อเรียกว่า High Sierra Format เวอร์ชันที่ได้ปรับปรุงเป็นมาตรฐาน ISO 9660 ปัจจุบันมาตรฐาน CD-ROM สามารถทำงานกับมาตรฐานไดร์ฟต่าง ๆ ของ CD-ROM ไดร์ฟ CD-ROM สามารอ่านคอมแพคดิสก์สำหรับเพลง แต่เครื่องเล่น CD ไม่สามารถอ่าน CD - ROM

การเก็บข้อมูลของ CD-ROM

ถึงแม้ว่าตัวกลางของดิสก์ และไดร์ฟ ของ CD และ CD-ROM มีหลักการเหมือนกันแต่มีวิธีที่แตกต่างกันในเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูล มี sector ใหม่ 2 sector ได้รับการกำหนด Mode 1 สำหรับการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ Mode 2 สำหรับข้อมูล audio หรือ video/graphic แบบบีบอัด

CD-ROM mode 1
CD-ROM mode 1 เป็นโหมดที่ใช้สำหรับ CD-ROM ในการนำข้อมูลและการประยุกต์โดยเฉพาะ เพื่อที่จะเข้าถึงไฟล์ข้อมูลนับพันไฟล์ สามารถเก็บใน CD ประเภทนี้ ซึ่งตำแหน่งที่มีความแม่นยำไม่มีความจำเป็น ข้อมูลได้รับการวางวิธีเดียวกับดิสก์แบบ audio โดยข้อมูลจะเก็บใน sector ซึ่งแต่ละsector เก็บข้อมูลได้ 2,352 ไบต์ โดยการเพิ่มหมายเลขของไบต์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบความผิดพลาดและการแก้ไข ความถึงการควบคุมโครงสร้าง สำหรับ Mode 1 การเก็บข้อมูล ของ CD-ROM ซึ่ง sector จะแตกออกและใช้เดิมข้อมูล 2,048 ไบต์ และอีก 304 ไบต์ จะนำไปใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดในการแก้ไข เพราะ CD-ROM ไม่มี fault tolerant เหมือน CDs แบบ audio บนดิสก์มีความเร็ว 75 sector ต่อวินาที และความสามารถในการเก็บของดิสก์ 681,984,000 ไบต์ (650 MB) และอัตราการส่งผ่านแบบเดี่ยว 150 KBps โดยอัตราสูงสำหรับไดรฟ์ CD-ROM ความเร็วสูง ความเร็วของไดร์ฟ จะแสดงเป็นทวีคูณของอัตราการส่งผ่านเดียว เช่น 2X, 3X, 6X เป็นต้น ไดร์ฟโดยส่วนใหญ่สนับสนุน CD-ROM XA (Extended Architecture ) และ Photo - CD (รวมถึงดิสก์แบบ maltiplesession )

CD-ROM mode 2
CD-ROM mode 1 ใช้สำหรับข้อมูล audio/video แบบบีบอัด และใช้เพียง 2 ชั้นในการตรวจสอบความผิดพลาดและการแก้ไข เช่นเดียวกับ CD-DA ดังนั้น ไบต์ทั้งหมด 2,336 ไบต์ ที่อยู่ต่อจากไบต์ Sync และ header ใช้ในการเก็บข้อมูล ถึงแม้ว่า sector ของ CD-DA, CD-ROM mode 1 และ mode 2 จะมีขนาดเท่ากัน แต่จำนวนการเก็บข้อมูลทั้งหมดจะแตกต่างกัน เนื่องจากการใช้ไบต์ sync และไบต์ header การตรวจสอบความผิดพลาดและการแก้ไขรูปแบบของ Mode 2 มีวิธีการที่ยึดหยุ่นในการเก็บกราฟฟิก และวิดีโอ โดยยินยอมให้ข้อมูลต่างประเภทกันสามารถรวมกัน และกลายเป็นพื้นฐานของ CD-ROM XA นอกจากนี้ Mode 2 สามารถอ่านได้ด้วยไดร์ฟ CD-ROM ธรรมดา

การเข้ารหัสข้อมูลและการอ่าน

CD-ROM เหมือน CD - adaptarions ประเภทอื่นที่ใช้การเข้ารหัสแถบขด (spiral track) ที่เริ่มจากจุดศูนย์กลางไปยังแถบนอกสุดของดิสก์ แถบขด สามารถเก็บข้อมูลได้บ็บ็บ 650 MB หรือประมาณ 5.5 พันล้านบิต track pitch เป็นระยะระหว่าง track 2 track โดยวัดจากกึ่งกลางของ track หนึ่งไปยังกึ่งกลางของอีก track ซึ่งช่วงจาก 1.5 ถึง 1.7 micron แต่โดยทั่วไปจะเป็น 1.6 micron ความเร็วเชิงเส้นคงที่ เป็นหลักการในการอ่านข้อมูลจาก CD-ROM วิธีการนี้เป็นการระบุให้หัวอ่านต้องตอบสนอง track ข้อมูลด้วยอัตราคงที่ทั้งการอ่านข้อมูลด้านใหญ ่และด้านนอก ทำให้มีผลกับความเร็วรอบมีการเปลี่ยนแปลง 500 รอบ ต่อนาทีที่ศูนย์กลาง ถึง 200 รอบต่อนาที ที่ด้านนอก ใน CD เพลงข้อมูลได้รับการอ่านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความเร็วจึงไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญ ในอีกด้านหนึ่ง CD-ROM ต้องอ่านข้อมูลแบบสุ่ม ซึ่งมีความจำเป็นที่คงที่ โดยการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ การหยุดในฟังก์ชันการอ่านจะได้ยินเสียง ทำให้ไดร์ฟที่เร็วจะมีเสียงรบกวน

สารสนเทศเพิ่มเติม

สารสนเทศ CD ที่ดี : The CD Page, a comprehensive resource.
อธิบายการทำงาน CD : How Stuff Works.

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase