IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Grace Hopper

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12956

Grace Murray Hopper (2449 – 2535) เป็นผู้บุกเบิกวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป Hopper ได้รับเครดิตในการพัฒนาที่นำไปสู่ COBOL ภาษาโปรแกรมสำหรับการประยุกต์ทางธุรกิจซึ่งบรรษัทใหญ่ที่สุดของโลกนำไปฝช้มากกว่า 1 รุ่น ในเวลาเสียชีวิตของเธอ พลเรือตรี Grace Hopper ได้มีส่วนสนับสนุนด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

หลังจากเธอได้รับปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ที่ Yale แล้ว Hopper ทำงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Vassar College ก่อนเข้าร่วมกำลังสำรองกองทัพเรือในปี 2496 เธอไปทำงานด้านวิจัยและนักคณิตศาสตร์ที่ บริษัท Eckert-Mauchly Computer และ Sperry เธอเกษียณจากกองทัพเรือหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แค่เธอกลับเข้าทำงานที่ Naval Data Automation Command ในปี 2510 ต่อมากองทัพเรือได้ตั้งชื่อเรือรบทำลายด้วยชื่อของเธอคือ U.S.S Grace Hopper, DDG-70

ที่ Eckerd-Mauchly เธอได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ดิจิตอลขนาดใหญ่เครื่องแรก Mark I นอกจากนี้เธอได้พัฒนาคอมไพลเลอร์ตัวแรกชื่อ A-O เธอตีพิมพ์เอกสารแรกเกี่ยวกับคอมไพลเลอร์ในปี 2495 ความสำเร็จของ A-O ในชื่อ FLOW-MATIC ได้นำไปสู่การพัฒนาภาษาโปรแกรม COBOL จนกระทั่งโปรแกรมเขียนโดยภาษา assembler ความคิดของพลเรือตรี Hopper คือ ทำให้ภาษาโปรแกรมใกล้ชิดกับภาษาธรรมดา ดังนั้นภาษาโปรแกรมจึงสามารถใช้ได้โดยประชาชนที่ไม่รู้ทางเทคนิค จึงเปิดไปสู่ทางปฏิบัติของโปรแกรมกับโลกธุรกิจและเสรีจากสภาพเบาบางของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

พลเรือ Hopper ยังคงอยู่กับกองทัพเรือจนกระทั่งปี 2529 จากนั้นทำงานเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ DEC จนกระทั่งก่อนเธอเสียชีวิตไม่นาน เธอได้รับเชิญในการพูดสาธารณะและให้การศึกษากับโปรแกรมรุ่นเยาว์ด้วยความกระตือรือร้นและสนุกสนาน Hopper เริ่มต้นรณรงค์แบ่งปันการใช้ไลบรารีคำสั่งและพัฒนาการคอมไพลเลอร์ตรวจสอบซอฟต์แวร์และคอมไพลเลอร์มาตรฐาน

รวมทั้ง Hopper ได้รับเครดิตด้วยการประยุกต์ศัพท์ทางวิศวกรรม bug กับการคำนวณ เมื่อคำของเธอพบกับดักในการหน่วงเหนี่ยวคอมพิวเตอร์ Mark II เมื่อ “bug” เฉพาะนี้ได้รับการขจัด บันทึกไปสู่สมุดล๊อก และปัจจุบันอยู่ที่ Smithsonian Institute

สารสนเทศเพิ่มเติม

Yale University : เสนออัตชีวประวัติ
Yale University : เสนอบทความ 'The wit and wisdom of Grace Hopper.'
waterholes.com : ขณะนี้ “bug” ของคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมสามารถดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ Smithsonian ใน Washington, D.C.
The Women's International Center : อัตชีวประวัติย่อของ Grace Hopper

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Assembler, compiler, COBOL, DEC, bug

update: 5 ธันวาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase