IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

compiler

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 12941

compiler (คอมไพเลอร์) เป็นโปรแกรมพิเศษที่จะประมวลผลประโยคคำสั่งที่เขียนในภาษาโปรแกรมโดยเฉพาะและเปลี่ยนไปเป็นภาษาเครื่องหรือ “รหัส” ที่โพรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ใช้ โดยปกติโปรแกรมเมอร์เขียนประโยคคำสั่งในภาษา เช่น Pascal หรือ C หนึ่งบรรทัดในเวลาโดยใช้ editor ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมีสิ่งที่เรียกว่า source statements จากนั้น โปรแกรมเมอร์เรียกใช้คอมไพเลอร์ภาษาที่เหมาะสม ด้วยการระบุชื่อไฟล์ที่มี source statements

เมื่อดำเนินการ (การเรียกใช้) คอมไพเลอร์กระจายครั้งแรก (หรือวิเคราะห์) ไวยากรณ์ประโยคภาษาทั้งหมด หลังจากที่อื่นแล้วในหนึ่งหรือหลายขั้นตอนต่อเนื่องหรือ “ข้าม” ไปสร้างรหัสผลลัพธ์ ทำให้แน่ใจว่าประโยคคำสั่งที่อ้างถึงอีกประโยคคำสั่งได้รับการเรียกอย่างถูกต้องในรหัสสุดท้าย ตามแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์ของการรวบรวมเรียกว่า object code หรือบางครั้งโมดูลอ๊อบเจค (หมายเหตุ “อ๊อบเจค” ที่นี่ไม่เกี่ยวข้องกับ object-oriented programming) object code เป็นภาษาเครื่องที่โพรเซสเซอร์สามารถประมวลผล หนึ่งคำสั่งต่อครั้ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้การเขียนโปรแกรมภาษา Java เป็นภาษาที่ใช้ใน object-oriented programming ได้แนะนำความเป็นไปได้ของการรวบรวมผลลัพธ์ (เรียกว่า bytecode) ที่สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่ Java virtual machine หรือตัวแปล bytecode แปลง bytecode เป็นคำสั่งที่สามารถดำเนินการโดยโพรเซสเซอร์ของฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้น การใช้ virtual machine นี้ bytecode สามารถเลือกที่จะคอมไพล์ใหม่บนแพล็ตฟอร์มประมวลผลโดยคอมไพเลอร์ just-in-time (just-in-time compiler)

ตามแบบดั้งเดิม ในบางระบบปฏิบัติการ ต้องการขั้นตอนเพิ่มเติมหลังจากที่การคอมไพล ที่มีการแก้ไขสถานที่สัมพัทธ์ของคำสั่งและข้อมูล เมื่อโมดูลอ๊อบเจคมากกว่าหนึ่งทำงานในเวลาเดียวกันและสิ่งเหล่านี้เรียกข้ามระหว่างกันตามลำดับคำสั่งหรือข้อมูล กระบวนการนี้บางครั้งเรียกว่าการแก้ไขการเชื่อมโยง (linkage editing ) และผลลัพธ์เป็นที่รู้จักกันเป็น load module

คอมไพเลอร์ทำงานกับสิ่งที่บางครั้งเรียกว่า 3GL และภาษาระดับสูงกว่า ภาษา assembler ทำงานบนโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ภาษา assembler ของโปรเซสเซอร์

สารสนเทศเพิ่มเติม

web site ต่างๆที่เกี่ยวกับ compiler : SearchWin2000.com, a collection of Internet links.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Assembler, bytecode, Java, object-oriented programming, processor, virtual machine, just-in-time compiler, 3GL

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase