IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

big-endian

ที่มา

  :   ผู้ชม 14244

big-endian และ little-endian เป็นคำอธิบายลำดับของกลุ่มไบต์ที่เก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ big-endian เป็นลำดับ โดยที่ "big end" (มีค่านัยยะสำคัญในชุดข้อมูล) ที่เก็บเป็นอันดับแรก (ที่ address น้อยที่สุดของหน่วยเก็บข้อมูล little-endian เป็นลำดับโดยที่ "little end" (มีความสำคัญน้อยในกลุ่มข้อมูล) จะได้รับการเก็บเป็นอันดับแรก เช่น คอมพิวเตอร์ big-end ต้องการ 2 ไบต์ ของเลขฐานหก หมายเลข 4FS2 จะได้รับการเก็บที่ 4FS2 ในหน่วยเก็บข้อมูล (ถ้า 4F เก็บที่ตำแหน่ง 1000 และ S2 จะเก็บที่ตำแหน่ง 1001) ในระบบ lettle-endion จะเก็บเป็น S24F (S2 เก็บที่ตำแหน่ง 1000 และ 4F ที่ 1001)

คอมพิวเตอร์ IBM 370 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบ reduced instruction set computer และไมโครโพรเซสเซอร์ Motorola ใช้วิธีการแบบ big-endian สำหรับประชาชนผู้ใช้ภาษาซึ่งอ่านจากซ้ายไปขวา วิธีการนี้จะเป็นธรรมชาติในคิดถึงการเก็บข้อความหรือตัวเลข

ในอีกแบบหนึ่ง โพรเซสเซอร์ของ Intel, DEC Alphas และโปรแกรมบางโปรแกรมทำงานในแบบ little-endion อากิวเมนต์ของลำดับแบบ little-endian เมื่อมีการค่าตัวเลขจะต้องเพิ่มหลักด้านซ้าย ดังนี้การเพิ่ม 2 จำนวนจะต้องการย้ายตำแหน่งของตัวเลข big-endian ในหน่วยเก็บข้อมูล โดยย้ายทั้งหมดไปทางขวา ตัวเลขที่เก็บแบบ little-endian ไบต์ที่สำคัญน้อยกว่าสามารถอยู่กับที่และหลักใหม่สามารถทางขวาของ address ที่สูงกว่า วิธีการนี้คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า

ภาษาคอมไพล์เลอร์ เช่น Java หรือ FORTRAN ต้องทราบถึงวิธีการที่รหัสของอ๊อบเจคที่พัฒนาได้รับการเก็บ การแปลงสามารถใช้ในการเปลี่ยนชนิดของ endian เป็นแบบอื่นตามที่จะเป็น หมายเหตุภายในลำดับไบต์ของ big-endian และ little-endian บิตภายในแต่ไบต์เป็น big-endian ดังนั้นจะไม่มีทั้ง big หรือ little-endian เมื่อแสดงบิตในแบบ stream โดยการให้ตัวเลขของการเก็บ เช่น เลขฐานหก 4F เมื่อเก็บในที่เก็บก่อนหรือหลังไบต์อื่นในช่วงของ address ในที่เก็บ ลำดับของบิตภายในไบต์เป็น
01001111

ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดลำดับบิตเป็นแบบ big-endian หรือ little-endian แต่ไมโครโพรเซสเซอร์และโปรแกรมเกือบทั้งหมดออกแบบลำดับบิตเป็นแบบ big-endian

big-endian และ little-endian มีที่มาจากเรื่อง กัลลิเวอร์ผจญภัย (Gulliver's Travels) ประพันธ์โดย โจนาทาน สวิฟท์ ซึ่ง big-endian เป็นกลุ่มการเมือง ที่ต้องการตอกไข่ที่ปลายด้านใหญ่ และกลุ่มกบฎต่อต้านกษัตริย์ Lilliputian ต้องการใช้ตามเป้าหมายของตัวเอง (little-endian) ที่จะตอกไข่ที่ปลายด้านเล็ก

สารสนเทศเพิ่มเติม

Site ชนะเลิศ Jonathan Swift ซึ่งมีดิกชันนารี Swiftian term และเข้าสู่ "Big-Endian/Little-Endian" : Lee Jaffe's award-winning site on Jonathan Swift
เอกสาร Little Endian vs. Big Endian เขียนโดย : James Curran

ศัพท์เกี่ยวข้อง

byte, compiler, domain name, Java, processor, RISC

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase