IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

spread spectrum

ที่มา

  :   ผู้ชม 13957

spread spectrum เป็นรูปแบบการสื่อสารไร้สาย ซึ่งความถี่ของการส่งผ่านสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ของ bandwidth ที่ใหญ่กว่าสัญญาณจะทำให้ความถี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สัญญาณไร้สายแบบเดิมมีความถี่ มักจะระบุเป็น megahertz (MHz) หรือ gigahertz (GHz) ที่จะไม่มีการเปลี่ยนตามเวลา (ยกเว้นการแกว่งขนาดเล็กและเร็วเป็นผลลัพธ์จาก modulation) เมื่อฟังสัญญาณที่ 103.1 MHz บนเครื่องรับ FM เมื่อสัญญาณอยู่ที่103.1 MHz จะไม่มีการขึ้นไปที่ 105.1 MHz หรือ ลดลงมาที่ 99.1 MHz ตำแหน่งบนหน้าปัดความถี่วิทยุจะอยู่เดิมตลอดเวลา ความถี่ของสัญญาณไร้สายแบบดั้งเดิม จะคงที่ในสถานะที่ยอมรับ ดังนั้น bandwidth สามารถเก็บภายใน ขีดจำกัดที่แน่นอน และสัญญาณสามารถหาตำแหน่งที่ง่ายกว่า โดยบางคนที่ต้องการดึงสารสนเทศ

มีปัญหาอย่าง 2 ปัญหาด้วย การสื่อสารไร้สายแบบดั้งเดิม ที่สามารถเกิดขึ้นภายใต้ สภาพแวดล้อมที่แน่นอน ปัญหาแรก สัญญาณที่มีความถี่คงที่มีข้อจำกัดจากรบกวนที่รุนแรง สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อมีสัญญาณอื่นส่งเข้ามา หรือใกล้มากกับความถี่ที่ใช้งาน การรบกวนลักษณะนี้ จะเป็นอุบัติเหตุ หรือโดยความตั้งใจ เช่น กรณีสงคราม ปัญหาที่สอง สัญญาณความถี่คงที่ง่ายในการถูกตัด หรือขวาง และไม่ดีกับชุดการประยุกต์ที่สารสนเทศ ต้องเก็บเป็นความลับ ระหว่างต้นแหล่งและปลายทาง

เพื่อลดปัญหาที่สามารถเพิ่มขึ้นจากจุดอ่อนของวงจรสื่อสารแบบดั้งเดิม ความถี่ของสัญญาณส่งสามารถทำให้ เปลี่ยนแปลงอย่างตั้งใจตาม segment ที่ใหญ่กว่าโดยเปรียบเทียบของ electromagnetic radiation spectrum การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามการกำหนด แต่ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เพื่อที่จะตัดสัญญาณ ตัวรับต้องปรับเข้าสู่ความถี่ที่แปรผันอย่างแม่นยำตามฟังก์ชันนี้ ตัวรับต้องรู้จักฟังก์ชันความถี่ กับเวลาที่ส่งมาโดยตัวส่ง และจะต้องรู้จุดเริ่มของเวลาที่ฟังก์ชันเริ่มทำงาน ถ้ามีบุคคลอื่นเข้ามาในสัญญาณ spread-spectrum บุคคลจะต้องทราบว่า ตัวส่งใช้ฟังก์ชัน และเวลาของจุดเริ่มต้น ฟังก์ชัน spread-spectrum ต้องเก็บให้ห่างจากผู้ไม่มีอำนาจรับผิดชอบ

สัญญาณ spread-spectrum ส่วนใหญ่ใช้แบบดิจิตอล เรียกว่า ความถี่ hopping ความถี่ของตัวส่งจะเปลี่ยนกันที่ หลายครั้งต่อวินาที ระหว่าง "hops" ความถี่ของตัวส่งจะมีเสถียรภาพ ช่องของเวลาที่ตัวส่ง ยังเปิดการให้ความถี่ ระหว่าง "hops" รู้จักในชื่อ dwell time มีวงจร spread-spectrum เล็กน้อยที่ให้ความถี่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแบบแผนอะนาล็อก

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bandwidth, electromagnetic radiation spectrum, MHz, modulation

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase