IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

weblog

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 14248

1. weblog (บางครั้งเรียกย่อว่า blog หรือเขียนเป็น “web” log หรือ “weblog”) คือ เว็บไซต์ส่วนบุคคลหรือจุดเริ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่ใช้รูปแบบล๊อกวันที่ที่ได้รับการปรับปรุงทุกวันหรือความถี่สูงด้วยสารสนเทศใหม่เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะหรือช่วงของหัวข้อ สารสนเทศสามารถได้รับการเขียนโดยเจ้าของไซต์ รวบรวมจากเว็บไซต์อื่นหรือทรัพยากรอื่น หรือผู้ใช้มอบให้

weblog มักจะมีคุณภาพของชนิดของ “ล๊อกเวลาของเรา” จากจุดการมองเฉพาะ โดยทั่วไป weblog ได้รับการอุทิศให้กับหนึ่งหรือหลาย หัวข้อหรือประเด็นหลัก ตามปกติหัวข้อที่สนใจ และโดยทั่วไปสามารถคิดถึงการพัฒนาความเห็น การรวบรวมหรือแต่ละประเด็นหลัก weblog อาจจะประกอบด้วยการบันทึกความคิดของปัจเจกบุคคล (เป็นรายวัน) หรือเปิดให้ร่วมมือที่ซับซ้อนกับทุกคน ชนิดหลังส่วนใหญ่คือ การอภิปรายระดับกลาง (moderated discussion)

เนื่องจากมีความหลากหลายบนความคิดนี้และประดิษฐ์การแปรผันใหม่ง่าย ความหมายของคำนี้เหมาะสมกับรวบรวมการแสดงความเห็นโดยนัยกับเวลา

ตามรูปแบบและวิธีการสำหรับเว็บ weblog ได้รับความนิยมเพราะดูชมรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีมุมมองส่วนบุคคล (แทนที่เป็นเชิงพาณิชย์) บางไซต์ มีโอกาสในการรวบรวมหรือตอบสนองกับเว็บไซต์และผู้เข้าร่วม

2. weblog คือ ชื่อของผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์สำหรับเว็บจากเกาหลีใต้ที่วิเคราะห์การเข้าถึง access log และรายงานจำนวนผู้เยี่ยมชม ดู คลิก เพจที่เยี่ยมชมมาก และอื่นๆ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Web site, Linux, blog, access log, thread

update: 24 มีนาคม 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase