IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

virtualization

ที่มา SearchServerVirtualization.com

  :   ผู้ชม 13965

virtualization เป็นการสร้างเวอร์ชันเสมือน (แทนที่เป็นของจริง) ของบางสิ่ง เช่น ระบบปฏิบัติการ แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ หรือทรัพยากรเครือข่าย

บางทีคุณอาจจะรู้บ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับ virtualization ถ้าคุณแบ่งฮาร์ดไดร์ฟเป็นหลายพาร์ติชัน พาร์ติชันเป็นการแบ่งทางตรรกะขอองไดร์ฟฮาร์ดดิสก์เพื่อสร้างฮาร์ดไดร์ฟสองตัวแยกในทางปฏิบัติ

virtualization ของระบบปฏิบัติการเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ที่ยอมให้ชิ้นของฮาร์ดแวร์สามารถใช้ระบบปฏิบัติการหลายระบบในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยีนี้เริ่มบนเมนเฟรมหลายทศวรรษแล้ว ยอมให้ผู้บริหารระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเปล่าพลังการประมวลผลราคาแพง

ในปี 2005 ซอฟต์แวร์ virtualization ได้รับการปรับปรุงให้เร็วกว่าใครจะจินตนาการได้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ มีสามพื้นที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ virtualization กำลังสร้างหลักหมายกับ network virtualization, storage virtualization และ server virtualization

- network virtualization เป็นวิธีการผสมทรัพยากรที่มีให้ในเครือข่ายโดยการแบ่งแบนด์วิดท์ที่มีให้กับช่อง (channel) แต่ละช่องเป็นอิสระจากกัน แต่ละช่องสามารถได้รับการกำหนดค่า (กำหนดค่าใหม่) ให้กับแม่ข่ายหรืออุปกรณ์เฉพาะตามเวลาจริง ความคิดนี้คือ virtualization ปลอมแปลงความซับซ้อนของเครือข่ายจริงโดยการแบ่งให้เป็นส่วนของการจัดการ เหมือนกับการแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดไดร์ฟเพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดการไฟล์
- storage virtualization เป็นการทำพูลของอุปกรณ์จัดเก็บทางกายภาคจากอุปกรณ์จัดเก็บเครือหลายชุดให้ปรากฏเป็นอุปกรณ์จัดเก็บเดียวที่จัดการแผงคุมควบกลาง storage virtualization ได้รับการใช้อย่างปกติใน storage area networks (SAN)
- server virtualization เป็นการปกคลุมทรัพยากรแม่ข่าย (รวมถึงจำนวนของเครื่องแม่ข่ายทางกายภาคแต่ละเครื่อง โพรเซสเซอร์ และระบบปฏิบัติการ) จากผู้ใช้แม่ข่าย ความมุ่งหมายคือกันผู้ใช้จากความเข้าใจและจัดการรายละเอียดของทรัพยากรแม่ข่าย ขณะที่เพิ่มการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ทรัพยากร การบำรุงรักษาขีดความสามารถในการขยาย

virtualization สามารถมองว่าเป็นส่วนหนึ่งแนวโน้มโดยรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรขนาดใหญ่ ที่รวมระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (autonomic computing) สถานการณ์จำลองที่สภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถจัดการตัวเองบนพื้นฐานการรับรู้กิจกรรม และการใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ (utility computing) ซึ่งพลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้ประโยชน์ให้ลูกข่ายได้รับเต็มที่ตามความจำเป็น เป้าหมายปกติของ virtualization คือรวมศูนย์ภาระการบริหาร ขณะที่ปรับปรุงด้านปริมาณและภาระงาน

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bandwidth, channel, operating system, server, virtual, partition, SAN, utility computing, autonomic computing, real time, scalability

update: 3 ธันวาคม 2553

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase