IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

mouse

ที่มา

  :   ผู้ชม 12937

เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผลักให้เคลื่อนไปมาบนผิวโต๊ะ เพื่อทำให้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ และเพื่อเลือกการทำงานกับตำแหน่งนั้น เมาส์ได้เป็นเครื่องมือของคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง โดยเริ่มใช้ครั้งแรกในฐานะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่อง Apple Macintosh ปัจจุบัน เมาส์ เป็นส่วนของการอินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ด้วยกราฟฟิค (GUI-Graphical USER Interface) บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชื่อของเมาส์มาจากขนาดและสีเหมือนกับหนูที่เป็นของเล่น เมาส์ประกอบด้วยตัวเมาส์ (Housing หรือ Casing) ที่เป็นพลาสติกหรือโลหะ ลูกบอลซึ่งยื่นออกที่ด้านล่างของตัวเมาส์ ซึ่ง (ที่ด้านล่าง) เพื่อกลิ้งบนพื้นเรียบ บนตัวเมาส์มีปุ่มหนึ่งปุ่มหรือมากกว่าที่ด้านบน และสายเคเบิลที่ต่อจากเมาส์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อลูกบอลหมุน ตัวเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณให้คอมพิวเตอร์ทราบว่า เมาส์ได้เปลี่ยนตำแหน่งของเซอร์เคอร์บนจอภาพ ตำแหน่งจะสัมพันธ์กับตำแหน่งเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของเซอร์เคอร์โดยการเคลื่อนเมาส์

ชนิดของเมาส์โดยทั่วไป จะเป็นแบบ 2 ปุ่ม ปุ่มซ้ายจะใช้บ่อย ในระบบปฏิบัติการ Windows ให้การคลิกครั้งหนึ่งเป็นการเลือก ครั้งต่อไปหรือคลิกติดต่อกัน 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว เป็นการใช้คำสั่งที่อ๊อบเจคที่เลือก (ตัวอย่างเช่น บนจอภาพของ Windows เมื่อเลือกไอคอนบน Screen โดยการคลิกครั้งแรก แล้วดับเบิลคลิก โปรแกรมของไอคอนดังกล่าวจะเปิดขึ้นมา) ส่วนปุ่มที่สองด้านขวาจะใช้คนน้อยกว่า ซึ่งมักจะใช้สำหรับการเรียกเมนู Popup มาใช้งาน เมาส์บางชนิดอาจจะมี 3 ปุ่ม ในระบบปฏิบัติการ Windows 95 และระบบปฏิบัติการอื่น จะให้ผู้ใช้ปรับความไวของเมาส์ รวมถึงความเร็วในการเคลื่อนบนจอภาพ และเวลาของการใช้ดับเบิลคลิก ในบางระบบผู้ใช้สามารถเลือกแบบของเคอร์เซอร์ ถึงแม้ว่าเมาส์จะเป็นส่วนที่คุ้นเคยของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการออกแบบและปรับปรุงการใช้งาน เครื่องโน๊ตบุ๊คมีเมาส์ในตัวโดยให้ผู้ใช้กลิ้งลูกบอลล์ เมาส์แบบ Scroll point ของ IBM มีปุ่มเล็กอยู่ระหว่างปุ่มทั้งสอง เพื่อให้เลื่อนเว็บเพจ ในส่วนการออกแบบกราฟฟิค และการประยุกต์ CAD ใช้เข็มติดที่หัว (Stylus) และแผ่นที่มีความไวสำหรับการวาดและเคลื่อนเคอร์เซอร์ นอกจากนี้มีความคิดในการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ รวมถึง video camera โดยการค้นหาด้วยการเคลื่อนที่ของลูกตา รวมถึงการวางตำแหน่งเคอร์เซอร์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

graphic user interface

update: 15 พฤศจิกายน 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase