IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

extranet

ที่มา

  :   ผู้ชม 12296

extranet เป็นเครือข่ายส่วนตัวที่ใช้ internet protocol และระบบการสื่อสารสาธารณะที่มีความปลอดภัยในการแบ่งส่วนของสารสนเทศ หรือ การปฏิบัติงานของบริษัทกับผู้ขายสินค้า หุ้นส่วน ลูกค้า หรือธุรกิจอื่น extranet สามารถมองเห็นส่วนของ internal ที่มีขยายไปสู่ผู้ใช้ภายนอกบริษัท ซึ่งสามารถให้คำจำกัดความเป็น "สถานะของภายใน" ในขณะที่อินเตอร์เน็ตได้รับการพิจารณาว่าเป็นการทำธุรกิจกับบริษัทอื่น และการขายสินค้าให้ลูกค้า โดยใช้ประโยชน์จาก HTML, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) , Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) และเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตที่ได้นำเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือ intranet ที่ดูเหมือนได้รับการออกแบบในเชิงธุรกิจระหว่างธุรกิจต่างๆ extranet ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ทำให้ต้องการ firewall server ในการบริหารการจ่ายและใช้ของ digital certificate หรือวิธีคล้ายกันของ user authentication, การเข้ารหัส (encryption) ข่าวสาร และการใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (virtual private network) ที่เป็นช่องทางในเครือข่ายสาธารณะ

บริษัท สามารถใช้ extranet ดังนี้
- แลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากโดยใช้ electronic data interchange (EDI)
- การใช้แคตตาล๊อคสินค้าร่วมกันเฉพาะผู้ค้าส่ง หรือ ในระหว่างการขาย
- การร่วมมือกับบริษัทอื่นในการพัฒนางานร่วมกัน
- ให้ หรือเข้าถึงการบริการโดยบริษัทหนึ่งไปที่กลุ่มของบริษัทอื่น เช่น online banking
- ให้ข่าวร่วมกัน ของความสนใจร่วมเฉพาะภายในหุ้นส่วน

Netscape, Oracle และ Sun Microsystems ได้ประกาศเป็นพันธมิตรในการสร้างความมั่นใจของผลิตภัณฑ์ extranet ให้สามารถทำงานร่วมกันโดยมาตรฐานของ Java Script และ Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Microsoft สนับสนุน Point-to-point Tunneling Protocol และกำลังทำงานกับ American express และบริษัทอื่น ๆ ใน มาตรฐาน Open Buying on the Internet (OBI) ส่วน Lotus กำลังส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ Group ware

สารสนเทศเพิ่มเติม

Netscape สรุปภาพรวมมาตรฐาน Extranet : Netscape, an Overview of Extranet Standards.
Kerstin Forberg : Kerstin Forsberg, survey at Extranet - a reference page.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

CORBA, EDI, encryption, firewall, Internet, JavaScript, protocol, VPN

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase