IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

extranet

ที่มา

  :   ผู้ชม 13945

extranet เป็นเครือข่ายส่วนตัวที่ใช้ internet protocol และระบบการสื่อสารสาธารณะที่มีความปลอดภัยในการแบ่งส่วนของสารสนเทศ หรือ การปฏิบัติงานของบริษัทกับผู้ขายสินค้า หุ้นส่วน ลูกค้า หรือธุรกิจอื่น extranet สามารถมองเห็นส่วนของ internal ที่มีขยายไปสู่ผู้ใช้ภายนอกบริษัท ซึ่งสามารถให้คำจำกัดความเป็น "สถานะของภายใน" ในขณะที่อินเตอร์เน็ตได้รับการพิจารณาว่าเป็นการทำธุรกิจกับบริษัทอื่น และการขายสินค้าให้ลูกค้า โดยใช้ประโยชน์จาก HTML, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) , Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) และเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตที่ได้นำเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือ intranet ที่ดูเหมือนได้รับการออกแบบในเชิงธุรกิจระหว่างธุรกิจต่างๆ extranet ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ทำให้ต้องการ firewall server ในการบริหารการจ่ายและใช้ของ digital certificate หรือวิธีคล้ายกันของ user authentication, การเข้ารหัส (encryption) ข่าวสาร และการใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (virtual private network) ที่เป็นช่องทางในเครือข่ายสาธารณะ

บริษัท สามารถใช้ extranet ดังนี้
- แลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากโดยใช้ electronic data interchange (EDI)
- การใช้แคตตาล๊อคสินค้าร่วมกันเฉพาะผู้ค้าส่ง หรือ ในระหว่างการขาย
- การร่วมมือกับบริษัทอื่นในการพัฒนางานร่วมกัน
- ให้ หรือเข้าถึงการบริการโดยบริษัทหนึ่งไปที่กลุ่มของบริษัทอื่น เช่น online banking
- ให้ข่าวร่วมกัน ของความสนใจร่วมเฉพาะภายในหุ้นส่วน

Netscape, Oracle และ Sun Microsystems ได้ประกาศเป็นพันธมิตรในการสร้างความมั่นใจของผลิตภัณฑ์ extranet ให้สามารถทำงานร่วมกันโดยมาตรฐานของ Java Script และ Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Microsoft สนับสนุน Point-to-point Tunneling Protocol และกำลังทำงานกับ American express และบริษัทอื่น ๆ ใน มาตรฐาน Open Buying on the Internet (OBI) ส่วน Lotus กำลังส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ Group ware

สารสนเทศเพิ่มเติม

Netscape สรุปภาพรวมมาตรฐาน Extranet : Netscape, an Overview of Extranet Standards.
Kerstin Forberg : Kerstin Forsberg, survey at Extranet - a reference page.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

CORBA, EDI, encryption, firewall, Internet, JavaScript, protocol, VPN

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase