IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

dynamic and static

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 13030

โดยทั่วไปแบบ dynamic (ไดนามิก) หมายถึง พลัง ความสามารถในการดำเนินการ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงหรือมีแรง ในขณะที่ static (สถิต) หมายถึงความคงที่หรือยึดติด ในศัพท์คอมพิวเตอร์ dynamic มักจะหมายถึงความสามารถในการดำเนินการ และ/หรือการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ static หมายถึงคงที่ ศัพท์ทั้งสองสามารถนำไปใช้ชนิดที่แตกต่างกันของสิ่งต่างๆ จำนวนมาก เช่น การเขียนโปรแกรมภาษา (หรือส่วนประกอบของภาษาโปรแกรม), เว็บเพจและโปรแกรม

เมื่อเว็บเพจได้รับการร้องขอ (โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์คลิก hyperlink หรือป้อน URL) เครื่องแม่ข่ายที่เพจได้รับการจัดเก็บไว้ส่งกลับเอกสาร HTML ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และเบราว์เซอร์จะแสดงผล บนเว็บเพจแบบสถิต(static) นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผู้ใช้อาจจะปฏิสัมพันธ์กับเอกสารที่ผ่านการคลิกที่ลิงค์ที่มี หรือโปรแกรมขนาดเล็ก (applet) อาจจะเปิดใช้งาน แต่เอกสารไม่มีความสามารถที่จะส่งกลับข้อมูลที่ไม่ได้จัดรูปแบบก่อน บนหน้าเว็บเพจแบบไดนามิก (dynamic) ผู้ใช้สามารถทำการขอ (มักจะผ่านฟอร์ม) สำหรับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายที่จะประกอบได้ทันทีตามที่มีการร้องขอ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจต้องการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการแสดงละคร เช่น สถานที่โรงละคร และห้องว่างตั๋ว สำหรับวันที่เฉพาะ เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกเหล่านี้คำขอจะถูกส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยใช้ตัวกลางเช่น สคริปต์ Active Server Page (ASP) ที่ฝังอยู่ในเว็บเพจHTML ตัวกลางบอกเครื่องแม่ข่ายว่าสารสนเทศอะไรที่จะส่งกลับมา เว็บเพจดังกล่าวว่าเป็นแบบไดนามิก

ชุดของความสามารถ HTML ให้การช่วยเหลือนักออกแบบสร้างเว็บเพจแบบไดนามิก ชุดของความสามารถนี้ รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็น HTML แบบไดนามิก (dynamic HTML)

มีภาษาโปรแกรมแบบไดนามิกและแบบสถิต ในภาษาแบบไดนามิก เช่น Perl หรือ LISP นักพัฒนาสามารถสร้างตัวแปรโดยไม่ต้องระบุประเภทของพวกเขา สิ่งนี้จะสร้างโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถลดความซับซ้อนของการสร้างต้นแบบและคำสั่ง (object-oriented) ในภาษาโปรแกรมแบบสถิต เช่น C หรือ Pascal ผู้พัฒนาต้องประกาศชนิดของตัวแปรแต่ละตัวก่อนคำสั่งได้รับคอมไพล์ ทำให้การเขียนโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นน้อยลง แต่มีข้อผิดพลาดน้อยด้วย

update: 12 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase