IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

display

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 13958

display (จอภาพ) เป็นพื้นผิวการส่งออกของคอมพิวเตอร์และกลไกฉาย ที่แสดงภาพข้อความและกราฟิกให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้หลอดรังสีแคโทด (CRT) จอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD), light-emitting diode (LED), ก๊าซพลาสมา หรือเทคโนโลยีการฉายภาพอื่น ๆ ตามปกติ จอภาพถือว่าจะรวมถึงพื้นผิวหน้าจอหรือการฉาย และอุปกรณ์ที่ผลิตข้อมูลบนหน้าจอ ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง จอภาพเป็นการบรรจุในหน่วยแยกที่เรียกว่า Monitor ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จอภาพเป็นแบบบูรณาการหน่วยที่มีโปรเซสเซอร์และชิ้นส่วนอื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ (บางแหล่งทำให้มีความแตกต่าง จอภาพรวมถึงอุปกรณ์จัดการสัญญาณอื่น ๆ ที่ป้อนและการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลหรือการฉาย แต่ความแตกต่างนี้จะหายไปเมื่อทุกส่วนเหล่านี้กลายเป็นแบบบูรณาการเป็นหน่วยรวม เช่น ในกรณีของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) display (และ monitor) บางครั้งเรียกว่า video display terminals (VDTs) ศัพท์ display และ monitor) มักจะแลกเปลี่ยนภายในได้ (interchangeably)

จอภาพคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้สัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณนำเข้าไปยังกลไกการสร้างการแสดงภาพ ข้อกำหนดนี้และต้อง refresh ภาพที่แสดงอย่างต่อเนื่อง หมายความว่า คอมพิวเตอร์ยังต้องการ video adapter หรือการ์ดแสดงผล video adapter จะนำข้อมูลดิจิตอลที่ส่งมาจากโปรแกรมประยุกต์เก็บไว้ในหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) และแปลงให้เป็นข้อมูลอนาล็อกสำหรับกลไกการสแกนแสดงผลโดยใช้ระบบแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก (digital-to-analog converter หรือ DAC)

จอภาพ (display) มีคุณลักษณะตามนี้:

• ความสามารถด้านสี
• ความคมชัดและ Viewability
• ขนาดของหน้าจอ
• เทคโนโลยีการฉาย


ความสามารถด้านสี

วันนี้ จอภาพตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ให้สี บางครั้งโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอาจจะการแสดงผลขาวดำที่ราคาไม่แพง จอภาพมักจะสามารถทำงานในหนึ่งโหมดของโหมดการแสดงผลหลายโหมด ที่กำหนดจำนวนบิตที่ใช้ในการอธิบายสีและสีจำนวนเท่าไรสามารถแสดงได้ จอภาพที่สามารถทำงานในโหมด SuperVGA สามารถแสดงได้ถึง 16,777,216 สี เนื่องจากสามารถประมวลผล 24 บิต คำอธิบายความยาวของพิกเซล จำนวนบิตใช้ในการอธิบายพิกเซลเป็นที่รู้จักในชื่อ bit-depth ขนาด 24 บิตของ bit-depth เป็นที่รู้จักกันว่า true color สิ่งนี้ช่วยให้แปดบิตสำหรับแต่ละสีหลักสามส่วนเติม - สีแดง, สีเขียวและสีฟ้า ถึงแม้ว่า มนุษย์สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีไม่ได้จริง ระบบ 24 บิตเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับนักออกแบบกราฟิกเพราะจัดสรรหนึ่งไบต์สำหรับแต่ละสี โหมด Visual Graphics Array (VGA) เป็นตัวหารร่วมที่ต่ำสุดของโหมดการแสดงผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความละเอียด ที่สามารถให้บริการได้ถึง 256 สี


ความคมชัดและ Viewability

ข้อจำกัด ทางกายภาพแน่นอนด้านศักยภาพความคมชัดของภาพของภาพบนจอคือ เป็น dot pitch (ระยะห่างระหว่างจุด) ซึ่งเป็นขนาดของแต่ละลำแสงที่ผ่านจุดสว่างขึ้นจากสารเรืองแสงบนหน้าจอ (รูปร่างของลำแสงนี้จะกลมหรือแนวตั้ง สล็อตสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการแสดงผล) จอภาพมักจะมาพร้อมกับ dot pitch ขนาด 0.28 ม.ม. หรือเล็กกว่า dot pitch ในมิลลิเมตรยิ่งน้อย ศักยภาพภาพคมชัดยิ่งมากขึ้น

ความคมชัดที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่แสดงผลโดยรวมจะวัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dots-per-inch) จุดต่อนิ้วจะถูกกำหนดโดยการรวมกันของความละเอียดหน้าจอ (กี่พิกเซลที่ฉายบนจอภาพในแนวนอนและแนวตั้ง) และขนาดหน้าจอทางกายภาพ ความละเอียดเดียวกันกระจายออกไปบนหน้าจอขนาดใหญ่จะมีความคมชัดลดลง ในอีกด้าน การตั้งค่าความละเอียดสูงบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กจะผลิตภาพคมชัด แต่การข้อความจะยากขึ้น

Viewability รวมถึงความสามารถดูภาพบนหน้าจอที่ดีจากมุมที่แตกต่าง จอภาพ CRT โดยทั่วไปให้ดี Viewability จากมุมอื่น ๆ กว่าทางตรง จอแบนรวมทั้งผู้ที่ใช้เทคโนโลยี LED และ LCD มักจะเห็นในมุมที่อื่น ๆ ยากกว่าทางตรง


ขนาดของหน้าจอ

เมื่อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กว้างหน้าจอเทียบกับความสูงหรือที่เรียกว่า aspect ratio มาตรฐานทั่วไปอยู่ที่ 4-3 (แสดงโดยปกติจะเป็น “4:3”) ขนาดหน้าจอวัดในมิลลิเมตรหรือนิ้วตามแนวทแยงมุมจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง ขนาดหน้าจอตั้งโต๊ะ ที่นิยม 12, 13, 15 และ 17 นิ้ว ขนาดหน้าจอโน้ตบุ๊กค่อนข้างเล็ก


เทคโนโลยีการฉายภาพ

จอภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยี cathode ray tube (CRT) คล้ายกับเครื่องรับโทรทัศน์มากที่สุด เทคโนโลยี CRT ต้องเป็นระยะทางแน่นอนจากอุปกรณ์การฉายลำแสงไปยังหน้าจอเพื่อให้สามารถทำงานได้ เทคโนโลยีอื่น ๆ จอภาพสามารถบางกว่าและเป็นที่รู้จักกันจอแบน (flat-panel displays) เทคโนโลยีจอแบนรวมถึง light-emitting diode (LED) liquid crystal display (LCD) และก๊าซพลาสมา LED และก๊าซพลาสมา ทำงานโดยตำแหน่งหน้าจอสว่างขึ้นบนพื้นฐานของแรงดันไฟฟ้าที่ตารางตัดกัน LCD ทำงานโดยการปิดกั้นแสงมากกว่าการสร้าง LCD ใช้พลังงานน้อยกว่า LED และเทคโนโลยีก๊าซพลาสมา และเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์มือถืออื่น ๆ ในขณะนี้


จอภาพโดยทั่วไปจัดการข้อมูลนำเข้าเป็นแผนที่ตัวอักษร (character maps) หรือบิตแมป (bitmap) ในโหมด character maps จอแสดงผลมีจำนวนของพื้นที่พิกเซลจัดสรรล่วงหน้าสำหรับแต่ละตัวอักษร ในโหมด bitmap มีการรับการแสดงที่แน่นอนของภาพบนจอที่จะฉายในรูปแบบของลำดับของบิตที่อธิบายค่าสีสำหรับพิกัด x และ y ที่เริ่มต้นจากสถานที่กำหนดบนหน้าจอ จอภาพจัดการบิตแมป เป็นที่รู้จักในชื่อจอภาพ all-points addressable

ศัพท์เกี่ยวข้อง

analog, bitmap, cathode ray tube, character, digital, display mode, dot per inch, dot pitch, pixel, resolution, screen, video adapter, monitor, true color, Video RAM, liquid crystal display, x and y coordinates

update: 20 เมษายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase