IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

diode

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 14078

diode เป็นส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์พิเศษที่มีสองขั้วคือ anode และ cathode วัสดุใช้ทำ diode ส่วนใหญ่เป็นวัสดุกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน เยอรมันเนียม หรือ เซเลเนียม บางชนิดของ diode ประกอบด้วยขั้วโลหะในช่องสูญญากาศหรือเติมด้วยก๊าซพื้นฐานบริสุทธิ์ที่ความดันต่ำ diode สามารถใช้เป็นตัวกรอง ตัวจำกัดสัญญาณ ตัวควบคุมความต่างศักดิ์ สวิทช์ ตัวเปลี่ยนแปลงสัญญาณ ตัวผสมสัญญาณ ตัวเปลี่ยนกลับสัญญาณ และ oscillator

คุณสมบัติพื้นฐานของ diode คือ มีแนวโน้มในการนำกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียว เมื่อ cathode ชาร์จประจุลบไปยัง anode ที่ความต่างศักย์มากกว่าค่าต่ำเรียกว่า forward breakover จากนั้น กระแสไหลผ่าน diode ถ้า cathode เป็นบวกเมื่อเทียบกับ anode ที่ความต่างศักย์เดียวกับ anode หรือเป็นลบโดยจำนวนน้อยกว่าความต่างศักย์ forward breakover จากนั้น diode ไม่นำกระแส นี่เป็นมุมมองอย่างง่าย แต่เป็นจริงสำหรับ diode ทำงาน ตัวกรอง สวิทช์ และตัวจำกัด ความต่างศักย์ forward breakover มีค่าโดยประมาณ 6/10 ของโวลท์ (0.6 V) สำหรับอุกรณ์ซิลิคอน 0.3 V สำหรับอุปกรณ์เยอรมันเนียม และ 1 V สำหรับอุปกรณ์เซเลเนียม

ถึงแม้ว่า กฎทั่วไปข้างบน ถ้าความต่างศักย์ cathode เป็นบวกเชิงสัมพัทธ์กับความต่างศักย์ anode โดยจำนวนรวมมากเพียงพอ diode จะนำกระแส ความต้องการความต่างศักย์ในการสร้างปรากฎการณ์นี้ ที่เรียกว่า avalanche voltage จะแปรผันขึ้นกับธรรมชาติของวัสดุกึ่งตัวนำซึ่งใช้สร้างอุปกรณ์ avalanche voltage สามารถมีช่วงจากไม่กี่โวลท์จนถึงหลายร้อยโวลท์

เมื่อสัญญาณอะนาล๊อกผ่าน diode ที่ทำงานที่หรือใกล้กับจุด forward breakover รูปแบบสัญญาณจะถูกบิด การไม่ใช่เชิงเส้นนี้ยอมให้สำหรับการแปรเปลี่ยน การเปลี่ยนกลับ และการผสมสัญญาณ นอกจากนี้ สัญญาณได้รับการสร้างที่ประสานกันหรือการคูณบูรณการของความถี่นำเข้า บาง diode มีคุณลักษณะที่มีความต้านทางลบแม่นยำ diode ชนิดนี้กับการประยุกต์ของความต่างศักย์ที่ระดับถูกต้องและขั้ว จะสร้างสัญญาณอะนาล๊อกที่ความถี่วิทยุไมโครเวฟ

diode กึ่งตัวนำสามารถได้รับการออกแบบให้ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เมื่อแสง, infrared transmission (IR) หรือพลังงาน ultraviolet (UV) ปะทะถูก diode เหล่านี้รู้จักในชื่อ photovoltaic cell และเป็นพื้นฐานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ photo sensor ยังมี diode อีกรูปแบบที่ใช้อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์และคอมพิวเตอร์ ปล่อยแสงที่มองเห็นได้หรือพลังงาน IR เมื่อกระแสผ่านไป อุปกรณ์เช่นนี้ที่คุ้นเคยคือ light-emitting diode (LED)

ศัพท์เกี่ยวข้อง

switch, semiconductor, current

update: 21 กันยายน 2542

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase