IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

debugging

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 14151

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ debugging เป็นกระบวนการของการหาและแก้ไขหรือลัดข้าม bug (ความผิดพลาด) ในคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในการ debug โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เริ่มต้นด้วยปัญหา แยกเดี่ยวแหล่งของปัญหา และแก้ไข ผู้ใช้โปรแกรมไม่ทราบการแก้ไขปัญหาอาจจะเรียนรู้เพียงพอเกี่ยวกับปัญหาเพื่อทำให้สามารถหลีกเลี่ยงจนกว่ามีแก้ไขอย่างถาวร เมื่อบางคนกล่าวถึง debug โปรแกรมหรือ “ทำงานให้ bug หมดไป” ของโปรแกรม หมายความว่ามีการแก้ไขแล้ว ดังนั้น bug จะไม่มีอีกต่อไป

debugging เป็นกระบวนการจำเป็นในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใหม่ ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือโปรแกรมประยุกต์องค์กรธุรกิจหรือส่วนบุคคล สำหรับผลิตภัณฑ์ซับซ้อน debugging เป็นการกระทำตามผลลัพธ์ของการทดสอบหน่วยสำหรับหน่วยเล็กที่สุดของระบบ อีกครั้งที่การทดสอบส่วนประกอบ เมื่อส่วนต่างๆได้รับการนำมารวมกัน อีกครั้งที่การทดสอบระบบ เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริง และอีกครั้งระหว่างการทดสอบ beta test ของลูกค้า เมื่อลูกใช้ทอลองผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์โลกจริง เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีโปรแกรมจำนวนมากมีคำสั่งหลายพันบรรทัด ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ใหม่เหมือนกับมี bug น้อย ส่วน bug ในฟังก์ชันที่ใช้ส่วนมากถูกพบและแก้ไขก่อนอย่างสม่ำเสมอ เวอร์ชันแรกๆของโปรแกรมที่มี bug จำนวนมากได้รับการเรียกว่า “buggy”

debugging tools (เรียกว่า debugger) ช่วยระบุคำสั่งผิดพลาดที่ขั้นตอนการพัฒนาต่างๆ บางแพ็คเกจภาษาโปรแกรมรวมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับตรวจสอบคำสั่งผิดพลาดตามที่มีการเขียน

update: 1 สิงหาคม 2541

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase