IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

cryptography

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 13955

Cryptography เป็นวิทยาการความปลอดภัยสารสนเทศ คำนี้มาจากภาษากรีก kryptos ซึ่งหมายความซ่อน Cryptography สัมพันธ์ใกล้ชิดกับวินัยของ cryptology และ cryptanalysis โดยรวมถึงเทคนิค เช่น microdots การควบรวมคำด้วยภาพ และวิธีการอื่นในการซ่อนสารสนเทศในพื้นที่จัดเก็บหรือส่งผ่าน อย่างไรก็ตาม โลกที่คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางในวันนี้ ส่วนใหญ่ Cryptography มักจะเกี่ยวข้องกับการผสมข้อความธรรมดา (plain text) ไปเป็น ciphertext (กระบวนการเรียกว่า encryption) จากนั้นย้อนกลับอีกครั้ง (เรียกว่า decryption) ผู้ที่ปฏิบัติงานสายนี้ได้รับการเรียกว่า cryptographer

Cryptography สมัยใหม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 4 ข้อต่อไปนี้
1) Confidentiality (ความลับ) สารสนเทศไม่สามารถเข้าใจโดยผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ
2) Integrity (บูรณาการ) สารสนเทศไม่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่จัดเก็บหรือส่งผ่านระหว่างผู้ส่งกับผู้รับที่ตั้งใจโดยปราศจากการป้องกันการแก้ไข
3) Non-repudiation (ไม่มีการปฏิเสธ) ผู้สร้าง/ผู้ส่ง สารสนเทศไม่สามารถปฏิเสธขั้นตอนต่อมา ความตั้งใจของเขาหรือเธอในการสร้างหรือส่งผ่านสารสนเทศนั้น
4) Authentication (การรับรอง) ผู้ส่งและผู้รับสามารถยืนยันแต่เอกลักษณ์ของผู้อื่นและจุดเริ่มต้น/ปลายทางของสารสนเทศ

กระบวนการและโปรโตคอลที่ตรงกับเกณฑ์บางส่วนหรือทั้งหมดได้รับการเรียกว่า Cryptosystems ตามปกติ Cryptosystems ได้รับคิดว่าเป็นการอ้างอิงเฉพาะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้รวมถึงกฎของพฤติกรรมมนุษย์ เช่น การเลือกรหัสผ่านเดายาก การออกจากระบบที่ไม่ใช้แล้ว และไม่อภิปรายกระบวนการอ่อนไหวกับบุคคลภายนอก

จุดเริ่มต้นของ Cryptography เกิดประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยการปฏิบัติของเฮียโรกราฟฟิกของชาวอียิปต์ สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยพิกโตแกรม (pictogram) ความหมายเต็มของสิ่งที่รู้เฉพาะชนชั้นนำจำนวนน้อย การใช้ cipher ครั้งแรกที่รู้จักกันคือ จูเลียส ซีซาร์ (100 ก่อนคริสตกาล ถึง 44 ก่อนคริสตกาล) ผู้ทำข่าวสารไม่ซื่อตรง เมื่อการศื่อสารกับผู้ปกครองของเขากับเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุผลนี้ เขาได้สร้างระบบซึ่งแต่ละตัวอักษรในข่าวสารของเขาได้รับการแทนที่โดยตัวอักษรถัดไปสามตำแหน่งของพยัญชนะโรมัน

ในเวลานี้ Cryptography ได้หันไปสู่สนามรบของนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกบางส่วน ความสามารถในเก็บและส่งผ่านสารสนเทศอ่อนไหวอย่างปลอดภัยได้พิสูจน์ปัจจัยวิกฤติในความสำเร็จในสงครามและธุรกิจ

เพราะรัฐบาลไม่ได้หวังอย่างแน่ใจทั้งหมดในการและออกของประเทศของพวกเขาที่เข้าถึงวิธีการรับและส่งสารสนเทศซ่อนที่อาจจะคุกคามผลประโยชน์แห่งชาติ Cryptography ได้รับการทำตามการจำกัดที่หลากหลายในหลายประเทศ ช่วงจากจำกัดการใช้และส่งออกซอฟต์แวร์กับการแพร่กระจายสู่สาธารณะของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ในการพัฒนา Cryptosystems อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ตยอมให้กระจายโปรแกรมที่มีความสามารถสูงและเทคนิคเน้นหนักอย่างสำคัญมากกว่าของ Cryptography ดังนั้น วันนี้ Cryptosystems ระดับสูงส่วนใหญ่จำนวนมากและความคิดขณะนี้อยู่ในโดเมนสาธารณะ

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchSecurity.com : เสนอสารสนเทศความปลอดภัยเฉพาะเกี่ยวกับ Cryptography

ศัพท์เกี่ยวข้อง

encryption, protocol, cipher, ciphertext, cryptology, cryptanalysis, decryption

update: 13 มกราคม 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase