IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

component

ที่มา

  :   ผู้ชม 14254

1. ในวินัยของโปรแกรมและวิศวกรรม component เป็นการระบุส่วนของโปรแกรมที่ใหญ่กว่า หรือการก่อสร้างโดยปกติ component ให้ฟังก์ชันเฉพาะหรือกลุ่มของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ในการออกโปรแกรมระบบ แบ่งออกเป็น component ที่แสดงในรูปของ module ส่วนการทดสอบ component เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ ของ module ทั้งหมดด้วยการสร้าง component เป็นกลุ่มเพื่อนทำให้มั่นใจ component หรือ module ทำงานด้วยกัน

2. ในเทคโนโลยี object-oriented programming และ การกระจายอ๊อบเจค component เป็นบล๊อค ที่สร้างขึ้นในสามารถใช้ใหม่ได้ ซึ่ง สามารถรวมกับ component อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน หรือเครื่องอื่น ในเครือข่ายเพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่าง ของ component ได้แก่ปุ่มเดียวในอินเตอร์เฟซ แบบ graphical user interface, การอินเตอร์เฟซกับ database manager การจัด component สามารถเก็บบนเครื่องแม่ข่ายที่ต่างกันในเครือข่ายและการสื่อสารซึ่งกันและกันเมื่อต้องการ component ทำงานภายในสิ่งแวดล้อม เรียกว่า container ตัวอย่างของ container ได้แก่ เพจบน web site เป็นต้น Sun Microsystems ได้กำหนดโปรแกรมประยุกต์ Java beans ในโครงสร้าง component ด้วยการกำหนดแบบจำลองของ component ในฐานะเป็นแบบแผนของการทำงาน

- การเปิดและค้นพบการอินเตอร์เฟซ component ในระหว่างการใช้โปรแกรมประยุกต์ component หนึ่งสามารถสอบถาม component อื่น เพื่อค้นหาคุณลักษณะและการสื่อสาร สิ่งนี้ยินยอมให้ผู้ให้บริการทั้งหลายในการสร้าง component ซึ่งสามารถปฏิบัติงานภายในด้วย component ของผู้ให้บริการรายอื่น โดยไม่จำเป็นต้องทราบว่า ระดับพิเศษในการทำงานของ component

- คุณสมบัติของ component เป็นการยินยอมให้ component สร้างคุณสมบัติ public visible ให้กับ component อื่น การดูแล event เป็นการยินยอมให้ component ในการระบุ 1 component หรือมากกว่า เมื่อ event ปรากฏขึ้น ดังนั้น component จึงสามารถตอบสนองได้ ในตัวอย่างของ sun มีการสร้าง component ที่มีปุ่มอินเตอร์เฟซ กับผู้ใช้ ของการประยุกต์ทางการเงิน จะเกิด event เมื่อมีการกดปุ่มจะให้ผลลัพธ์ component ของส่วนการคำนวณของกราฟ , สร้างกราฟ และแสดงผลให้ผู้ใช้

- persistence เป็นการยินยอมให้สถานะของ component ยังคงทำงานได้หลังจากการเรียกของผู้ใช้

- สนับสนุนการสร้างโปรแกรมประยุกต์ เป็นแนวคิดกลางของ component ที่ไม่เพียงแต่ง่าย และยืดหยุ่นสำหรับการจัดวางในเครือข่ายแบบกระจาย แต่ผู้พัฒนาสามารถสร้าง component ได้ง่ายและเห็นคุณสมบัติของ component ที่มีอยู่ component packaging เนื่องจาก component จะประกอบด้วยหลายไฟล์ เช่น icon หรือ ไฟล์กราฟฟิก แบบจำลอง component ของ Sun ได้ร่วมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสร้างแพ๊คเกจของไฟล์ในรูปแบบไฟล์เดียว ซึ่งทำให้สามารถบริหารและกระจายได้สะดวก( Sun เรียก component package ว่า รูปแบบไฟล์แบบ JAR หรือ Java Archive)

สารสนเทศเพิ่มเติม

link เกี่ยวกับ component : SearchVB.com.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

object-oriented programming

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase