IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

build

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 6201

ในบริบทโปรแกรม build เป็นเวอร์ชันของโปรแกรม ในฐานะกฎ build เป็นเวอร์ชันก่อนการปล่อย และได้รับการระบุโดยหมายเลขการสร้าง แทนที่หมายเลขการปล่อย Reiterative build (การสร้างซ้ำ) เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพัฒนา ตลอดการพัฒนา ส่วนประกอบโปรแกรมประยุกต์ได้รับการรวบรวมและคอมไพล์ซ้ำสำหรับวัตถุการทดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผลิตภัณฑ์สุดท้าย เครื่องการสร้าง เช่น make หรือ Ant ทำให้นักพัฒนาทำภาระงานด้านโปรแกรมได้อัตโนมัติ

ในความหมายกริยา build สามารถหมายถึงการเขียนคำสั่งหรือการวางส่วนประกอบคำสั่งอิสระของโปรแกรมเข้าด้วยกัน

ศัพท์เกี่ยวข้อง

program, code

update: 3 กุมภาพันธ์ 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase