IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

address

ที่มา

  :   ผู้ชม 14092

คำนี้มีการใช้ในความหมาย เช่น การถามถึงตำแหน่ง (address) ของเครื่องแม่ข่าย หรือ home page บนเว็บ หรือการส่ง e-mail ดังนั้น "address" สามารถหมายถึง ตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ 1 ) บนเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ) ไฟล์ที่ระบุ (เช่น เว๊บเพจ) หรือ ชื่อผู้ใช้ e-mail รวมถึงการระบุตำแหน่งข้อมูลภายในที่เก็บของเครื่องคอมพิวเตอร์

Internet address หรือ IP address เป็นตำแหน่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (host) ที่เป็นเอกลักษณ์บนอินเตอร์เน็ต (สามารถแสดงด้วยตัวเลข หรือ domain name)

IP address ที่แสดงเป็นตัวเลข : 207.150.196.199
Domain name: widebase.net

file ( หรือ homepage ) address เป็นแสดงถึงพาร์ทของไฟล์บนเครื่องแม่ข่ายที่ระบุ (ตำแหน่งของเว็บเพจ จะเรียกว่า Uniform Rosource Locator หรือ URL)
http: //www.itproduct.com/server/serveridx.html

e-mail address เป็นตำแหน่งของผู้ใช้ e-mail (แสดงโดยชื่อผู้ใช้ e-mail ตามด้วยสัญญลักษณ์ "@" แล้วตามด้วยชื่อของ domain name
webmaster@widebase.net

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ storage address คือตำแหน่งเริ่มต้นของกลุ่มข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวเลข แบบอีเลคโทรนิคส์ analog-to-digital conversion เป็นกระบวนการอีเลคโทรนิคส ์โดยสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องหรืออะนาล็อกให้เป็นสัญญาณแบบหลายระดับ หรือดิจิตอล โดยไม่มีผลกับสาระสำคัญ หรือข้อมูลการนำเข้าไปยัง analog-to-digital converter (ADC) ประกอบด้วยความต่างศักย์ที่แปรเปลี่ยนตามค่า เช่น สัญญาณแบบ sine ซึ่งเป็นรูปแบบคลื่นที่แสดงการพูดของคน และรูปแบบสัญญาณของกล้องถ่ายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม ส่วนด้านการส่งออก ของ ADC มีลักษณะตรงข้าม โดยการกำหนดระดับ หรือสถานะจำนวนของสถานะเลขยกกำลังของ 2 เช่น 2, 4, 8… เป็นต้น สัญญาณดิจิตอลอย่างง่าย จะเพียง 2 สถานะ และเรียกว่า ไบนารี ตัวเลขทั้งหมดสามารถแสดงด้วยรูปแบบเลขฐานสอง เป็นตัวอักษรของหนึ่งและศูนย์ สัญญาณดิจิตอลมีประสิทธิภาพ และการกระจายมากกว่าสัญญาณอะนาล็อก เพราะการเจาะจงง่าย และเป็นลำดับทำให้วงจรอีเลคโทรนิคส์สามารถแยกแยะสิ่งรบกวนได้สะดวก ซึ่งเป็นความได้เปรียบที่สำคัญของโหมดดิจิตอลในการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ "พูด" และ "คิด" ในรูปแบบข้อมูลของเลขฐานสอง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอะนาล็อกของไมโครโพรเซสเซอร์ ต้องแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจะนำไปทำงานใน โมเด็มของโทรศัพท์สร้างขึ้น โดยการใช้ ADC ในการแปลงรูปแบบ audio ที่นำเข้าจากสายโทรศัพท์เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ในระบบการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ADC ต้องการสัญญาณนำเข้าเป็นอะนาล็อก

ศัพท์เกี่ยวข้อง

domain name, e-mail, host, IP address, server, URL

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase