IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

voice recognition

ที่มา SearchSecurity.com

  :   ผู้ชม 13953

voice หรือ speech recognition (ระบบจดจำเสียง) คือความสามารถของเครืองจักรหรือโปรแกรมเพื่อรับและแปลถ้อยคำหรือเข้าใจและทำตามคำสั่งที่พูด

สำหรับการใช้กับคอมพิวเตอร์ เสียงอะนาล๊อกต้องแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล สิ่งนี้ต้องการ analog-to-digital conversion สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อถอดรหัสสัญญาณ จึงต้องการฐานข้อมูลดิจิตอล หรือคำศัพท์ ของคำหรือพยางค์ และความเร็วหมายถึงการเปรียบเทียบข้อมูลกับสัญญาณ รูปแบบการพูดได้รับการเกผ้บลงในฮาร์ดดิสก์และโหลดเข้าสู่หน่วยความจำ เมื่อเรียกใช้โปรแกรม การตรวจสอบเปรียบเทียบรูปแบบจัดเก็บเหล่านี้เทียบกับผลลัพธ์ของตัวแปลง A/D

ในทางปฏิบัติ ขนาดของคำศัพท์ประสิทธิผลในโปรแกรมจดจำเสียง คือสัมพันธ์ทางตรงกับความจุของหน่วยความจำชั่วคราวของเครือ่งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้ง โปรแกรมจดจำเสียง เรียกใช้หลายครั้งเร็วขึ้น ถ้าคำศัพท์ทั้งหมดสามารถได้รับการโหลดเข้าสู่หน่วยความจำชั่วคราว เปรียบเทียบกับการค้นหาบนฮาร์ดไดร์ฟสำหรับการจับคู่บางครั้ง ความเร็วการประมวลผลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีผลกับความเร็วคอมพิวเตอร์สามารถค้นหาในหน่วยความจำ

ระบบจดจำเสียง หรือโปรแกรมทั้งหมดทำความผิดพลาด เสียงร้องของเด็ก สุนัขเห่า และการสนทนาภายนอกเสียงดังสามารถทำความผิดพลาดนำเข้า ส่วนใหญ่ของสิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้ระบบนี้ในห้องเงียบ มีอีกปัญหาที่คำมีเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันและความหมายต่างกัน ตัวอย่าง "hear" และ "here" ปัญหานี้อาจจะแก้ไขได้โดยการเก็บสารสนเทศบริบท อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะต้องการหน่วยความจำชั่วคราวมากขึ้นและโพรเซสเซอร์เร็วขึ้นกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลปัจจุบันมีให้

ถึงแม้ว่าระบบจดจำเสียงมีให้ในตลาด แต่ผู้นำอุตสาหกรรมนี้คือ IBM และ Dragon Systems

ศัพท์เกี่ยวข้อง

analog, digital, random access memory, analog-to-digital conversion

update: 5 มีนาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase