IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Universal Mobile Telecommunications Service

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 14076

UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service) เป็น broadband รุ่นที่ 3 (3G) แพคเกตอยู่บนฐานการส่งผ่านข้อความ, digitized voice, วิดีโอ และมัลติมีเดียที่อัตราข้อมูลสูงถึง 2 เมกะบิตต่อวินาที (megabits per second หรือ Mbps) UMTS เสนอชุดสอดคล้องของบริการกับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และผู้ใช้โทรศัพท์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลก UMTS อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการสื่อสาร Global System for Mobile (GSM) สิ่งนี้มีการรับรองเป็นทางการโดยองค์กรมาตรฐานหลัก และผู้ผลิตตามแผนมาตรฐานของผู้ใช้มือถือทั่วโลก เมื่อ UMTS มีให้อย่างเต็มที่ คอมพิวเตอร์และผู้ใช้โทรศัพท์สามารถติดต่อกับอินเตอร์เน็ตที่พวกเขาเดินทางไป และเมื่อเขา roam จะมีชุดของความสามารถเดียวกัน ผู้ใช้จะเข้าถึงผ่านการผสมของการส่งผ่านไร้สายและดาวเทียม จนกระทั่ง UMTS มีการใช้งานอย่างเต็มที่ ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์หลายโหมดที่สับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ( เช่น GSM 900 และ 1800) โดย UMTS ยังไม่มีให้

ระบบเซลลูลาร์ก่อนหน้านี้เป็นสวิทช์วงจร หมายความว่าการเชื่อมต่อขึ้นกัวงจรที่มีให้ การเชื่อมต่อแบบ packet-switched ใช้ Internet Protocol (IP) หมายความว่าการเชื่อมต่อเสมือนมีให้เสมอกับทุกจุดปลายในเครือข่าย

UMTS ทำให้เป็นไปได้ในการให้บริการใหม่ เช่น วิธีการวางบิลทางเลือกหรือแผนการโทรเรียก ตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถเลือก pay-per-bit, pay-per-session, อัตราคงที่ หรือ asymmetric bandwidth แถบกว้างถี่ (bandwidth) สูงกว่าของ UMTS ทำให้สามารถใช้บริการอื่น เช่น การประชุมผ่านวิดีโอ หรือ IPTV ด้วย UMTS อาจจะยอมให้ Virtual Home Environment (VHE) พัฒนาเต็มที่ ซึ่งผู้ใช้ roam สามารถมีบริการเดียวกันทั้งที่บ้าน สำนักงาน หรือภาคสนามผ่านการผสมของการเชื่อมต่อ terrestrial โปร่งใส และ satellite

electromagnetic radiation spectrum สำหรับ UMTS ระบุที่แถบความถี่ 1885-2025 MHz สำหรับระบบ IMT-2000 ส่วน 1980-2010 MHz และ 2170-2200 MHz สำหรับดาวเทียมของระบบ UMTS

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchMobileComputing.com : ให้ข่าวและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวกับ UMTS
MobileInfo.com : มีบทความ "Harmonization Key to 3G Portal Profitability, study says."
UMTS Forum : แหล่งทรัพยากรออนไลน์หลักเกี่ยวกับ UMTS และเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง
UMTSForum.com : ฟอรัมอภิปรายทางเทคนิคออนไลน์เกี่ยวกับ UMTS
UMTSWorld : เสนอข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ UMTS และเทคโนโลยีไร้สายระดับสูงอื่น

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bandwidth, Cellular telephone, electromagnetic radiation spectrum, IP, Mbps, packet, wireless, broadband, GSM, circuit-switched, 3G, satellite, packet-switched, VHE

update: 20 มิถุนายน 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase