IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

unified communications

ที่มา SearchUnifiedCommunications.com

  :   ผู้ชม 13810

unified communications เป็นศัพท์อุตสาหกรรมที่ International Engineering Consortium ใช้อธิบายการโทรศัพท์ทุกรูปแบบและการควบคุมฟังก์ชันจัดการข่าวสารมัลติมีเดียและข้ามสื่อ โดยผู้ใช้รายบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางสังคม สิ่งนี้รวมถึงกระบวนการประยุกต์ด้านสารสนเทศและทรานแซคชันที่เลียนแบบคนและใช้ช่องทางข่าวสาร (mailbox) ส่วนบุคคลของเนื้อหาอิสระและเดี่ยวสำหรับเข้าถึงการติดต่อ

ส่วนสำคัญของการสื่อสารคือการทำลายสิ่งกีดขวาง ในรูปแบบง่ายที่สุด โทรศัพท์ทำลายสิ่งกีดขวางด้านระยะทางและเวลา ดังนั้น ประชาชนสามารถสื่อสารตามเวลาจริงหรือใกล้เวลาจริงเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีสิ่งกีดขวางอื่นจำนวนมากที่เอาชนะมาได้ ประชาชนสามารถใช้อุปกรณ์ต่างในการสื่อสาร (โทรศัพท์ไร้สาย, personal digital assistants หรือ PDA, เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, thin client เป็นต้น) และปัจจุบันมีรูปแบบใหม่ของการสื่อวาร เช่น instant messaging เป้าหมายของ unified communications เกี่วกับการทำลายสิ่งกีดขวางเหล่านี้ ดังนั้นประชาชนสามารถโหมดการสื่อสารต่างกัน สื่อต่างกัน และอุปกรณ์ต่างกันสามารถสื่อสารกับทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา

unified communications ล้อมรอบหลายระบบการสื่อสารหรือแบบจำลอง รวมถึง unified messaging, ระบบการร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารตามเวลาจริงหรือใกล้เวลาจริง และการประยุกต์ด้านทรานแซคชัน

- unified messaging เน้นหนักการยอมให่ผู้ใช้เข้าถึง เสียง อีเมล์ โทรสาร และสื่อผสมอื่น จาก mailbox เดียวของอุปกรณ์เข้าถึง
- บริการมัลติมีเดีย รวมถึงข่าวสารของสื่อผสม เช่น วิดีโอ คลิปเสียง และภาพ และรวมถึงการสื่อสารผ่าน short message services (SMS)
- ระบบการร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ เน้นหนักบนการประยุกต์ปฏิทิน, กำหนดการ, การไหลของงาน, integrated voice response (IVR), และการประยุกต์ขององค์กรอื่นที่ช่วยการสื่อสารบุคคลและกลุ่มงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบการสื่อสารตามเวาจริงหรือใกล้เวลาจริง เน้นหนักบนการสื่อสารพื้นฐานระหว่างแต่ละบุคคลด้วยการใช้โปรแกรมประยุกตืหรือระบบ เช่น การประชุม, instant messaging, ตู้สาขา (PBX) แบบเก่าหรือรุ่นต่อไป และ paging
- ระบบทรานแซคชันและสารสนเทศ เน้นหนักบนการเข้าถึง m-commerce, e-commerce, voice Web-browsing, การพยากรณ์อากาศ, สารสนเทศตลาดหุ้น และการประยุกต์องค์กรขนาดใหญ่

ศัพท์เกี่ยวข้อง

e-commerce, m-commerce, PDA, thin client, SMS, PBX, real time, Instant messaging, IVR

update: 6 สิงหาคม 2553

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase