IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Systems Development Life Cycle

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 14249

SDLC ย่อเป็น Synchronous Data Link Control ด้วย

อะไรคือ systems development life cycle (SDLC)

systems development life cycle (SDLC) คือแบบจำลองทางแนวคิดที่ใช้ในการบริหารโครงการที่อธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จากการศึกษาความเป็นไปได้เริ่มต้นจนถึงการบำรุงรักษาของโปรแกรมประยุกต์ที่เสร็จสมบูรณ์

วิธีการหลากหลายของ SDLC ได้รับการพัฒนาเพื่อนำทางกระบวนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบบจำลองน้ำตก (waterfall model) ซึ่งเป็นวิธีการ SDLC เริ่มต้น, การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร็ว (rapid application development หรือ RAD), การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ร่วม (joint application development หรือ JAD), แบบจำลองน้ำพุเทียม (fountain model), แบบจำลองแมงมุม (spiral model), แบบ build and fix และแบบ synchronize-and-stabilize บ่อยครั้ง หลายแบบจำลองได้รับการรวมเข้าสู่บางแหล่งของวิธีการผสมผสาน เอกสารมีความสำคัญอย่างคำนึงถึงประเภทของแบบจำลองที่เลือกหรือคิดขึ้นใหม่สำหรับโปรแกรมประยุกต์ใดๆ และได้รับการกระทำบ่อยในแบบคู่ขนานกับกระบวนการพัฒนา บางวิธีการทำงานได้ดีสำหรับประเภทหรือโครงการเฉพาะ แต่ในการวิเคราะห์สุดท้าย ปัจจัยสำคัญมากที่สุดสำหรับความสำเร็จของโครงการที่อาจจะเป็นการโครงการเฉพาะตามมาอย่างใกล้ชิด

โดยทั่วไป วิธีการ SDLC ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. การประเมินระบบที่มีอยู่ ระบุความไร้ประสิทธิภาพ สิ่งนี้สามารถทำโดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้ของระบบนั้นและปรึกษากับบุคลากรด้านการสนับสนุน
2. กำหนดความต้องการของระบบใหม่ โดยเฉพาะ ความไร้ประสิทธิภาพในระบบที่มีอยู่ต้องได้รับการระบุด้วยวัตถุประสงค์การปรับปรุงเฉพาะ
3. ออกแบบระบบเป้าหมาย แผนได้รับการวางเกี่ยวกับการก่อสร้างทางกายภาค ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม การสื่อสาร และความปลอดภัย
4.พัฒนาระบบใหม่ ส่วนประกอบใหม่และโปรแกรมต้องได้รับการบบรจุและติดตั้ง ผู้ใช้ของระบบต้องได้รับฝึกอบรมการใช้งาน และการทำงานทั้งหมดต้องได้รับการทดสอบ ถ้าจำเป็นการปรับปรุงต้องทำในขั้นตอนนี้
5. ใช้งานระบบใหม่ นี่สามารถทำในหลายวิธี ระบบใหม่นี้สามารถเพิ่มการใช้งาน ตามการประยุกต์หรือตำแหน่ง และระบบเก่าค่อยๆถูกแทนที่ ในบางกรณี อาจจะมีต้นทุนสูงในการปิดระบบเก่าและใช้ระบบใหม่ในคราวเดียว
6. ระบบใหม่เปิดขึ้นและทำงานต่อไป นี่จะเป็นการประเมินอย่างเหนื่อยล้า การบำรุงรักษาต้องดำเนินต่อไปอย่างเข้มงวดตลอดเวลา ผู้ใช้ของระบบต้องรักษาความเกี่ยวข้องกับปรับปรุงล่าสุดและกระบวนการ

สารสนเทศเพิ่มเติม

Wikipedia : มีรายการเกี่ยวกับ SDLC
FFIEC : เสนอเอกสารเกี่ยวกับ SDLC

ศัพท์เกี่ยวข้อง

waterfall model, RAD, spiral model, synchronize-and-stabilize, project management

update: 19 พฤษภาคม 2552

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase