IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

SAA

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 14244

Systems Application Architecture (SAA) เป็นยุทธศาสตร์ของ IBM สำหรับคอมพิวเตอร์ระดับวิสาหกิจในปลายทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ 1990 สิ่งนี้ได้รับการแทนที่และขยายโดย Open Blueprint ของ IBM ที่เป็นยุทธศาสตร์ระดับวิสาหกิจสำหรับคอมพิวเตอร์เครือข่าย ทั้งคู่เป็นมุมมองโครงสร้างของประเภทการบริการคอมพิวเตอร์ที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการเหล่านี้ และข้อกำหนดของมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่ให้มุมมองของการให้บริการเหล่านี้

SAA ได้รับการกำหนด 3 ระดับของบริการ
• Common User Access
• Common Programming Interface
• Common Communications Support

โดยการใช้หรือการสร้างโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลที่ทำตาม 3 ระดับเหล่านี้ (ให้โดยยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ IBM) วิสาหกิจ สามารถประกันความสอดคล้องและจำนวนรวมของโปรแกรมที่เคลื่อนย้ายได้ในช่วงของ IBM ของระบบคอมพิวเตอร์ IBM ตลอดจนถึงส่วนที่เหลือของอุตสาหกรรม ค้นพบว่าค่าของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านกว้างและคอมพิวเตอร์เปิด ที่บริษัทต้องทบทวนยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ใหม่ Open Blueprint จะรับรู้ว่าลูกค้าต้องการความสอดคล้องและโปรแกรมกะทัดรัด และข้อมูลข้ามระบบของต่างผู้ผลิต ไม่เพียงแต่ระบบของ IBM อีก 2 แนวโน้มที่ไม่ใช่ช่วงในการพัฒนา SAA ที่มีอิทธิพลกับ Open Blueprint คือ แบบจำลอง ลูกข่าย/แม่ข่าย (client/server) กับแนวคิดและการใช้ object-oriented programming โดย Open Blueprint ได้วางตำแหน่งยอมรับแนวโน้มใหม่คือ network computing รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ต

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของ IBM ส่วนมากมีการลงทุนขนาดใหญ่ใน legacy application และข้อมูลได้รับการพัฒนาระหว่างยุค SAA และก่อนหน้านี้ Open Blueprint รับรู้ความต้องการสนับสนุนสิ่งเหล่านั้น ความโดดเด่นของ Systems Network Architecture (SNA) ส่วนสำคัญของ SAA Common Communications Support ได้รับการรักษาใน Open Blueprint เป็นอีกทางเลือกนอกจาก TCP/IP บริษัทอื่นได้ทำการลงทุนใน SAA ด้วยการรับรู้ legacy application ของลูกค้า IBM จะไม่มีทิ้งไปในระยะใกล้และนั่นอยู่บางกรณีที่โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้อาจจะได้รับการนำเสนอในโซลูชันดีที่สุดในปัจจุบัน Novell's Netware for SAA เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่รักษาอัตลักษณ์ของ SAA

ศัพท์เกี่ยวข้อง

enterprise, object-oriented programming, legacy application, Open, S-HTTP, SNA

update: 3 พฤศจิกายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase