IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Short Message Service

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 14014

SMS (Short Message Service), commonly referred to as "text messaging," is a service for sending short messages of up to 160 characters (224 characters if using a 5-bit mode) to mobile devices, including cellular phones, smartphones and PDAs.

SMS (Short Message Service) เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ข่าวสารข้อความ (text messaging)” เป็นบริการสำหรับการส่งข้อมูลสั้นได้ถึง 160 ตัวอักษร (224 ตัวอักษร ถ้าใช้โหมด 5 – บิต) ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึง โทรศัพท์เซลลูลาร์ สมาร์ทโฟน และ PDA

SMS คล้ายเพจจิง (paging) อย่างไรก็ตาม ข่าวสาร SMS ไม่ต้องการให้โทรศัพท์มือถือต้องเปิดอยู่และภายในช่วงและจะได้รับการจัดเก็บได้หลายวันจนกระทั่งเครื่องเปิดใช้และอยู่ภายในช่วง ข่าวสาร SMS ได้รับการส่งผ่านภายในเซลเดียวกันหรือใครก็ได้ด้วยความสามารถบริการ roaming พวกเขาสามารถได้รับการส่งไปยังโทรศัพท์ดิจิตอลในวิธีอื่นด้วย ได้แก่
- จากโทรศัพท์ดิจิตอลเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง
- จากโปรแกรมประยุกต์เว็บไซต์ภายใน Web browser
- จาก instant messaging
- ลูกข่าย เช่น ICQ
- จากโปรแกรมประยุกต์ VoIP เช่น Skype
- จากบางโปรแกรมประยุกต์โทรคมนาคมรวม

ประเภทของการใช้ SMS อาทิ
- แจ้งข่าวสาร voicemail ให้กับเจ้าของโทรศัพท์มือถือ
- แจ้งพนักงานขายถึงการโทรติดต่อและความต้องการ
- แจ้งแพทย์ให้ทราบว่าผู้ป่วยมีปัญหาฉุกเฉิน
- แจ้งเจ้าหน้าที่บริการถึงเวลาและสถานที่เรียกต่อไป
- แจ้งคนขับให้ทราบที่อยู่ของสถานที่รับต่อไป
- Enhanced messaging service (EMS) เป็นการปรับปรุง SMS ที่ยอมให้ผู้ใช้ส่งและรับริงโทนและโลโก รวมถึงการผสมสื่ออย่างง่ายไปยังหรือจากโทรศัพท์ที่ยอมรับ EMS

การใช้จำนวนมากขึ้นกับหมาบเลขโทรศัพท์สั้นที่เรียกว่า common short code (CSC) ตามปกติประกอบด้วยห้าหมายเลข ที่สามารถใช้ระบุข่าวสาร SMS และ MMS จากโทรศัพท์เซลลูลาร์

ในช่วงไม่กี่นี้ SMS spam กลายเป็นประเด็นของผู้ใช้บางส่วน เช่น SMiShing โจมตีความปลอดภัยซึ่งผู้ใช้ถูกอุบายให้ดาสน์โหลด Trojan horse, virus และ malware อื่นเข้าสู่โทรศัพท์เซลลูลาร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น

ผู้ใช้สามารถส่งข่าวสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน SMS gateway ซึ่ง SMS gateway เป็นเว็บไวต์ที่ยอมให้ผู้ใช้ส่งข่าวสารไปยังประชาชนภายในเซลที่รองรับโดย gateway นั้น สิ่งเหล่านี้สามารถรองรับ gateway นานาชาติสำหรับผู้ใช้ด้วยความสามารถ roaming

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Cellular telephone, PDA, VoIP, GSM, Instant messaging, roaming service, cell, virus, Trojan horse, ICQ, pager, smartphone, Skype, unified communications, Enhanced Messaging Service, ringtone, common short code, MMS, malware, SMS gateway

update: 20 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase