IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

relational database

ที่มา SearchSQLServer.com

  :   ผู้ชม 13955

relational database หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นกลุ่มรวบรวมหน่วยข้อมูลที่จัดขึ้นเป็นชุดของอธิบายเป็นตารางข้อมูลอย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อมูลสามารถได้รับการเข้าถึงหรือประกอบใหม่ในหลายวิธีโดยปราศจากการรับรู้ตารางของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้รับประดิษฐ์ขึ้นโดย E. F. Codd ที่ IBM ในปี 1970

ผู้ใช้มาตรฐานและโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เฟซกับ relational database คือ ภาษา structured query language (SQL) ประโยคคำสั่ง SQL ได้รับบการใช้ทั้งการค้นหาสารสนเทศจาก relational database และการรวมข้อมูลเป็นรายงาน

นอกจากนี้ การสร้างและเข้าถึงทำได้ง่ายทำให้ relational database มีข้อได้เปรียบสำคัญในการขยายได้ง่าย หลังจากสร้างฐานข้อมูลเริ่มแรกแล้ว หมวดข้อมูลใหม่สามารถเพิ่มขึ้นโดยปราศจากความต้องการการแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ทั้งหมด

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นชุดของตารางจ้อมูลที่บรรจุข้อมูลตามความเหมาะสมที่กำหนดล่วงหน้า แต่ตารางข้อมูล (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า relation) บรรจุหนึ่งหมวดข้อมูลหรือมากกว่าในคอลัมน์ แต่ละแถวบรรจุข้อมูลเอกลักษณ์ตามหมวดหมู่ที่กำหนดโดยคอลัมน์ ตัวอย่าง ฐานข้อมูลใบสั่งซื้อจะมีตารางที่อธิบายลูกค้าด้วยคอลัมน์ของชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกตารางจะอธิบายใบสั่งซื้อ ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า วันที่ ราคาขาย และอื่น ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถได้รับ view ของฐานข้อมูลที่เหทาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างผู้จัดการสาขาสามารถได้รับรายงานด้านบัญชีที่ต้องมีการชำระจากตารางข้อมูลเดียวกัน

เมื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้ว จะสามารถกำหนด domain ของค่าที่เป็นไปได้ในคอลัมน์ข้อมูลและ constraint ที่อาจจะประยุกต์กับค่าของข้อมูล ตัวอย่าง domain ของลูกค้าที่เป็นไปได้ท่าสามารถยอมให้มีชื่อลูกค้า 10 ราย แต่มี constrain ในหนึ่งตารางข้อมูลให้ยอมมีเพียงลูกค้าสามชื่อให้อยู่ในข้อกำหนด

การจำกัดความผลลัพธ์ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในตารางของ metadata หรือคำอธิบายทางการของตารางข้อมูล คอลัมนน์ domain และ constrain

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchWin2000.com : มีกลุ่มของการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตที่สัมพันธ์กับ relational database

ศัพท์เกี่ยวข้อง

data, database, SQL, row

update: 20 เมษายน 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase