IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Remote Method Invocation (RMI)

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 13961

RMI (Remote Method Invocation) เป็นวิธีการที่โปรแกรมเมอร์ที่ใช้ภาษาโปรแกรม Java และสภาพแวดล้อมการพัฒนา สามารถเขียนโปรแกรมแบบ object-oriented programming ซึ่งอ๊อบเจคบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างกันสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายแบบกระจาย RMI เป็นเวอร์ชัน Java ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า remote procedure call (RPC) แต่มีความสามารถในการส่งผ่านหนึ่งอ๊อบเจคหรือมากกว่าต่อคำขอ อ๊อบเจคนี้สามารถรวมสารสนเทศที่จะเปลี่ยนการบริการที่มีการทำมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกล Sun Microsystems ผู้คิดค้น Java เรียก “พฤติกรรมการเคลื่อนไหว” นี้ ตัวอย่าง เมื่อผู้ใช้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกลเติมบัญชีรายจ่าย โปรแกรม Java ที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการใช้ RMI กับโปรแกรม Java ในอีกเครื่องที่มีนโยบายล่าสุดเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่าย ในการตอบ โปรแกรมนั้นจะส่งกลับอ๊อบเจคและสารสนเทศเมธอดที่เกี่ยวข้องที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกลสามารถดูข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ในแบบที่สอดคล้องกับนโยบายล่าสุด ผู้ใช้และบริษัททั้งคู่จะประหยัดเวลาโดยการจับความผิดพลาดได้ก่อน เมื่อบริษัทเปลี่ยนนโยบาย มีความต้องการเปลี่ยนโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว

Sun เรียกกลไกการส่งผ่านพารามิเตอร์อ๊อบเจคว่า object serialization คำขอ RMI เป็นคำขอเพื่อกระตุ้นเมธอดของอ๊อบเจคทางไกล คำขอนี้มีไวยากรณ์เดียวกันกับคำขอเพื่อกระตุ้นเมธอดของอ๊อบเจคในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (เครื่องเดียวกัน) โดยทั่วไป RMI ได้รับการออกแบบให้รักษาแบบจำลองอ๊อบเจคและความได้เปรียบข้ามเครือข่าย

RMI ได้รับการจัดเตรียมวิธีการไว้ให้เป็นสามชั้น
- โปรแกรม stub ในด้านลูกข่ายของความสัมพันธ์แบบลูกข่าย/แม่ข่าย และตรงกับโครงร่างที่ปลายด้านแม่ข่าย โปรแกรม stub ปรากฏเป็นโปรแกรมที่ถูกเรียกกับโปรแกรมที่เรียกสำหรับการบริการ (Sun ใช้คำว่า Proxy ในความหมายเดียวกับ stub)
- Remote Reference Layer ที่สามารถประพฤติอย่างแตกต่างขึ้นกับพารามิเตอร์ส่งผ่านโดยโปรแกรมที่เรียก ตัวอย่าง ชั้นนี้สามารถหาว่าคำขอเป็นการเรียกบริการทางไกลเดี่ยวหรือหลายโปรแกรมทางไกลเหมือนใน multicast
- Transport Connection Layer ซึ่งตั้งค่าและจัดการคำขอ

คำขอเดี่ยวเดินทางลงไปผ่านชั้นนี้บนเครื่องคอมพิวเอตณืเครื่องหนึ่งและขึ้นผ่านชั้นนี้ที่ปลายอีกด้าน

RMI ได้รับการจัดส่งเป็นส่วนหนึ่ง.o Java Development Kit (JDK) ของ Sun Microsystems

ศัพท์เกี่ยวข้อง

client, client/server, method, Syntax, stub

update: 28 ธันวาคม 2542

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase