IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

RAID

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 13822

RAID (redundant array of independent disks เริ่มต้นเรียกว่า redundant array of inexpensive disks) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเดียวกันในที่ต่างกัน (ดังนั้นมากเกินไป) บนหลายฮาร์ดดิสก์ ดยการวางหลายฮาร์ดดิสก์ ปฏิบัติการนำเข้าส่งออก (I/O หรือ input/output) สามารถซ้อนทับในวิธีการสมดุลเพื่อเพิ่มสมรรถนะ เนื่องจากหลายดิสก์เพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (mean time between failures หรือ MTBF) การเก็บข้อมูลซ้ำได้เพิ่ม fault tolerance

RAID ปรากฎต่อระบบปฏิบัติการเป็น 1 ฮาร์ดดิสก์ทางตรรกะ โดย RAID ใช้เทคนิคของ disk striping ซึ่งเกี่ยงข้องกับพาร์ติชันของแต่ละพื้นที่จัดเก็บของไดร์ฟเป็นหน่วยในช่วงของ sector (512 ไบต์) จนถึงหลายเมกะไบต์ แถบเหล่านี้ของดิสก์ทั้งหมดได้รับการแทรกและตำแหน่งตามลำดับ

ระบบผู้ใช้เดี่ยวที่มีเรคคอร์ดขนาดใหญ่ เช่น การแพทย์หรือภาพวิทยาศาสตร์ ได้รับการเก็บ ตามปกติแถบเหล่านี้ตั้งค่าให้เล็ก (บางที 512 ไบต์) ดังนั้น เรคคอร์ดเดี่ยวจะขยายไปทั้งดิสก์และได้รับการเข้าถึงอย่างเร็วโดยการอ่านดิสก์ทั้งหมดที่เวลาเดียวกัน

ในระบบหลายผู้ใช้ สมรรถนะดีกว่าต้องการตั้งแถบให้กว้างเพียงพอกับขนาดเรคคอร์ดปกติหรือมากที่สุด สิ่งนี้ยอมให้ซ้อนทับ disk I/O ข้ามไดร์ฟ

RAID มีอย่างน้อย 9 ประเภท บวกกับ non-redundant array (RAID-0)
• RAID-0: เทคนิคนี้มีแถบแต่ไม่มีข้อมูลซ้ำ สิ่งนี้ให้สมรรถนะดีที่สุดแต่ไม่มี fault-tolerance
• RAID-1: ประเภทนี้ได้รับการเรียกว่า disk mirroring และประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ไดร์ฟที่คัดลอกข้อมูลจัดเก็บ ไม่มีแถบ สมรรถนะการอ่านได้รับการปรับปรุงเพราะดิสก์สามารถอ่านในเวลาเดียวกัน สมรรถนะการเขียนเหมือนกับดิสก์เดี่ยว RAID-1 ให้สมรรถนะดีที่สุดและ fault-tolerance ดีที่สุดในระบบหลายผู้ใช้
• RAID-2: ประเภทนี้ใช้แถบทั้งดิสก์ด้วยบางดิสก์เก็บการสารสนเทศ (error checking and correcting หรือ ECC) แต่ไม่มีข้อได้เปรียบเกินกว่า RAID-3
• RAID-3: ประเภทนี้ใช้แถบและกำหนดใช้ 1 ไดร์ฟเพื่อเก็บสารสนเทศ parity ส่วนสารสนเทศ error checking (ECC) แบบฝังได้รับการใช้เพื่อสืบค้นความผิดพลาด การฟื้นฟูข้อมูลได้รับกระทำโดยการคำนวณ exclusive OR (XOR) ของการบันทึกสารสนเทศบนอีกไดร์ฟ เนื่องจากปฏิบัติการนำเข้าส่งออก (I/O) ระบุไดร์ฟทั้งหมดที่เวลาเดียวกัน RIAD-3 ไม่สามารถซ้อนทับ I/O ด้วยเหตุผลนี้ RAID-3 ดีที่สุดสำหรับ 1 ผู้ใช้เดี่ยวกับการประยุกตเรคคอร์ดยาว
• RAID-4: ประเภทนี้ใช้แถบขนาดใหญ่ ซึ่งหมายความว่าอ่านเรคคอร์ดจากไดร์ฟเดี่ยว ประเภทนี้ยอมให้ใช้ประโยชน์ของการซ้อนทับ I/O สำหรับปฏิบัติการอ่าน เนื่องจากปฏิบัติการเขียนทั้งหมดต้องปรับปรุงไดร์ฟ parity ไม่มีการซ้อนทับ I/O และ RAID-4 ไม่มีข้อได้เปรียบเหนือกว่า RAID-5
• RAID-5: ได้รวม rotating parity array ดังนั้นได้แก้ไขความจำกัดการเขียนใน RAID-4 ปฏิบัติการอ่านและเขียนทั้งหมดสามารถซ้อนทับได้ RAID-5 เก็บสารสนเทศ parity แต่ไม่เป็นข้อมูลซ้ำ (แต่สารสนเทศ parity สามารถใช้เป็นข้อมูลสร้างใหม่) RAID-5 ต้องการอย่างน้อย 3 ดิสก์และตามปกติ 5 ดิสก์สำหรับ array ประเภทนี้ดีที่สุดสำหรับระบบหลายผู้ใช้ซึ่งสมรรถนะไม่ใช่วิกฤติหรือทำปฏิบัติการเขียนน้อย
• RAID-6: ประเภทนี้คล้ายกับ RAID-5 แต่ไม่รวม parity scheme ที่ 2 ที่ได้รับการกระจายถึงไดร์ฟต่างกันและจึงให้ fault- สูงและ failure tolerance ของไดร์ฟเต็มที่ มีอยู่ไม่มากหรือไม่มีตัวอย่างเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน
• RAID-7: ประเภทนี้รวมระบบปฏิบัติการแบบฝังตามเวลาจริง (real-time) เป็นตัวควบคุม แคชผ่านบัสความเร็วสูง และคุณลักษณะอื่นของคอมพิวเตอร์แยกเดี่ยว มี 1 ผู้ค้าเสนอระบบนี้
• RAID-10: การรวม RAID-0 และ RAID-1 ได้รับการอ้างเป็น RAID-10 ซึ่งให้สมรรถนะดีกว่า RAID-1 แต่ราคาแพงกว่า มี 2 ประเภทย่อยคือ ใน RAID-0+1 ข้อมูลได้รับการจัดเป็นแถบทั่วทั้งหลายดิสก์ และให้ชุดแถบของดิสก์เป็น mirror ใน RAID-1+0 ข้อมูลเป็น mirror และ mirror เป็นแถบ
• RAID-50 (หรือ RAID-5+0): ประเภทนี้ประกอบด้วยชุดของกลุ่ม RAID-5 และแถบในแบบ RAID-0 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ RAID-5 โดยปราศจากลดการป้องกันข้อมูล
• RAID-53 (หรือ RAID-5+3): ประเภทนี้ใช้แถบ (ในแบบ RAID-0) สำหรับดิสก์เสมือน RAID-3 ประเภทนี้ให้สมรรถนะสูงกว่า RAID-3 แต่ราคาสูงกว่ามาก
• RAID-S: ประเภทเป็นทางเลือก วิธีการเหมาะสมสำหรับ parity RAID จาก EMC Symmetrix ประเภทนี้คล้ายกับ RAID-5 ด้วยปรับปรุงสมรรถนะบางอย่างและการปรับปรุงมาจากให้มีดิสก์แคชความเร็วสูงบน disk array

สารสนเทศเพิ่มเติม

Storage Networking : ผู้เชี่ยวชาญ Christopher Poelker ตอบคำถามเกี่ยวกับ RAID
SearchStorage.com : มีกลุ่มการเชื่อมโยงเว็บดีที่สุดสำหรับสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RAID

ศัพท์เกี่ยวข้อง

hard disk, open system, parity, X Window System, I/O, MTBF, fault tolerance, disk striping, ECC

update: 12 ธันวาคม 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase