IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Multiple Virtual Storage (MVS)

ที่มา SearchDataCenter.com

  :   ผู้ชม 14094

MVS (Multiple Virtual Storage) คือ ระบบปฏิบัติการจาก IBM ที่ใช้งานต่อเนื่องบนเครื่องเมนเฟรมของ IBM และเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ MVS ได้รับการกล่าวว่า เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำให้โลกเดินหน้าและสามารถกล่าวว่าเป็นระบบบรรพบุรุษของ OS/390 and z/OS โปรแกรมเงินเดือน บัญชีรับ ประมวลผลทรานแซคชัน จัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมสำคัญอื่น ของธุรกิจใหญ่ที่สุดของโลกตามปกติใช้ MVS หรือรุ่นมาก่อน ถึงแม้ว่า MVS เป็นจอสีเดียว ระบบสารสนเทศรวมศูนย์ แต่ IBM ใช้เวลาช่วงปัจจุบันในการปรับปรุง (ระบบรุ่นเก่า) เป็น “แม่ข่ายขนาดใหญ่” ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบกระจาย ที่ใช้แบบจำลองการประยุกต์ 3 - tier

OS/390 เวอร์ชันต่อมาของ MVS ไม่ได้รวมชื่อนี้ไว้ เนื่องจาก MVS นำเสนอช่วงสำคัญและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ และระบบ MVS รุ่นเก่ายังคงทำงาน ดังนั้น คำว่า “MVS” อาจจะยังมีการใช้ต่อเนื่องในบางช่วง ส่วน OS/390 มาพร้อมกับผู้ใช้ UNIX และอินเตอร์เฟซโปรแกรมฝังติด จึงสามารถใช้ได้ทั้งระบบ MVS และระบบ UNIX ในเวลาเดียวกัน การปฏิรูปล่าสุดของ MVS คือ z/OS ที่เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องเมนเฟรม zSeries ของ IBM ระบบ MVS ใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์รุ่นเก่าที่ใช้ COBOL และโปรแกรมทรานแซคชันใช้ CICS โปรแกรมประยุกรุ่นเก่าที่เขียนด้วย PL/1 และ FORTRAN ยังคงใช้ได้ โปรแกรมประยุกต์รุ่นเก่าที่ใช้เมธอดการเข้าถึง Virtual Telecommunications Access Method สำหรับการสื่อสารทางไกลกับผู้ใช้ สภาพแวดล้อมทางโปรแกรมร่วมส่วนใหญ่ใช้ภาษา C และ C++ ฐานข้อมูลคือ DB2 ของ IBM ที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โปรแกรมประยุกต์ Java สามารถพัฒนาและทำงานภายใต้สภาพแวดล้อม UNIX ของ OS/390

MVS เป็นชื่อทั่วไปสำหรับการระบุผลิตภัณฑ์ที่รวมถึง MVS/SP (MVS/System Product), MVS/XA (MVS/Extended Architecture) และ MVS/ESA (MVS/Enterprise Systems Architecture) ตามความเป็นมา MVS วิวัฒนาการมาจาก OS/360 ระบบปฏิบัติการสำหรับ System/360 ซึ่งได้รับเผยแพร่ในปี 1964 ต่อมากลายเป็น OS/370 และ System/370 จากนั้น OS/370 พัฒนามาเป็น OS/VS, OS/MFT, OS/MVT, OS/MVS, MVS/SP, MVS/XA, MVS/ESA และสุดท้ายเป็น OS/390 และ z/OS ในเวลาต่อมา ตลอดเวลาการวิวัฒนาการนี้ โปรแกรมประยุกต์ได้รับการเขียนสำหรับระบบปฏิบัติการสามารถเรียกใช้ได้บนระบบปฏิบัติการรุ่นต่อมาเสมอ

ระบบ MVS เป็นชุดของผลิตภัณฑ์พื้นฐานและชุดของผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ระบบนี้ยอมให้ลูกค้าเลือกชุดของการทำงานที่พวกเขาต้องการและตัดออกส่วนที่เหลือ ลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะใช้ฟังก์ชันเกือบทั้งหมด อินเตอร์เฟซผู้ใช้หลักในระบบ MVS คือ TSO (Time Sharing Option) เมนู Interactive System Productivity Facility (ISPF) เป็นชุดเมนูสำหรับการประมวลผลและจัดการโปรแกรมและสำหรับการคอนฟิกระบบ ระบบจัดการงานหลักคือ Job Entry Subsystem 2 หรือ 3 (JES2 หรือ JES3) การจัดการพื้นที่จัดเก็บ (DASD) ใช้ DFSMS (Distributed File Storage Management Subsystem) ระบบ MVS มีความซับซ้อนมากกว่าและต้องการการศึกษาและประสบการณ์มากกว่าระบบปฏิบัติการแม่ข่ายขนาดเล็กและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

พื้นที่จัดเก็บเสมือน (Virtual Storage) ใน MVS หมายถึงการใช้หน่วยความจำเสมือน (virtual memory) ในระบบปฏิบัติการ พื้นที่จัดเก็บเสมือนและหน่วยความจำเสมือนยอมให้โปรแกรมเข้าถึงหน่วยความจำมากที่สุดในระบบ ถึงแม้ว่าหน่วยความจำนี้ได้รับการแบ่งปันท่ามกลางโปรแกรมประยุกต์มากกว่าหนึ่ง ระบบปฏิบัติการแปลที่อยู่เสมือนของโปรแกรมเป็นที่อยู่หน่วยความจำจริงทางกายภาค ที่ข้อมูลเก็บอยู่จริง Multiple ใน MVS ระบุว่า หน่วยความจำเสมือนแยกกันได้รับการรักษาในแต่ละพาร์ติชันของหลายพาร์ติชันภาระงาน

ระบบปฏิบัติการ IBM อื่นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่กว่าของพวกเขารวมถึง Transaction Processing Facility (TPF) ใช้ระบบการสำรองที่นั่งสายการบิน และ VM ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบเพื่อบริการหลายผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์ในเวลาเดียวกัน

Relate
operating system, mainframe, server, OS/390, z/OS, 3-tier application, UNIX, COBOL, CICS, PL/I, FORTRAN, Virtual Storage Access Method, Virtual Telecommunications Access Method, C, C++, DB2, RDBMS, Java, ISPF, JES2, JES3, DASD, virtual memory, memory, VM

ศัพท์เกี่ยวข้อง

C++, Java, operating system, RDBMS, server, UNIX, virtual memory, mainframe, memory, Virtual Telecommunication Access Method, DB2, Virtual Storage Access Method, COBOL, C, VM, 3-tier application, z/OS, DASD, PL/I, FORTRAN, CICS

update: 7 ธันวาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase