IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

magnetic field

ที่มา SearchCIO-MidMarket.com

  :   ผู้ชม 14255

magnetic field (สนามแม่เหล็ก) ได้รับการสร้างเมื่อตัวนำประจุไฟฟ้า เช่น อิเลคตรอนเคลื่อนผ่านพื้นที่หรือายในตัวนำไฟฟ้า รูปทรงทางเรขาคณิตของเส้นฟลัก (flux) แม่เหล็กผลิตขึ้นโดยการเคลื่อนย้ายตัวนำประจุ (กระแสไฟฟ้า) คล้ายกับรูปทรงของเส้นฟลักในสนามไฟฟ้าสถิต แต่มีความแตกต่างในด้านปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็ก

ฟลักไฟฟ้าสถิต ถูกขีดขวางหรือกั้นโดยวัตถุโลหะ ฟลักแม่เหล็กผ่านโลหะส่วนใหญ่ด้วยผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่มี ยกเว้นนิเกิลและเหล็ก โลหะสองชนิดนี้และอัลลอยด์และของผสมที่มีโลหะนี้ เรียกว่าวัสดุ ferromagnetic เพราะเนื้อโลหะเข้ามารวมกับเส้นฟลักแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดี ขอลวดแกนอากาศ (air-core coil) นำไฟฟ้ากระแสตรงผลิตสนามแม่เหล็ก ถ้าส่งแกนเหล็กผ่านขดลวดแกนอากาศ ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กเพิ่มมากขึ้นทันทีมนพื้นที่ใกล้เคียงกับขดลวด ถ้าขดลวดมีหลายรอบและนำกระแสมาก และถ้าแกนวัสดุไม่มีคุณสมบัติ ferromagnetic ความหนาแน่นของฟลักใกล้กับปลายของแกน (ขั้วแม่เหล็ก) สามารถมีแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้

เมื่อตัวนำประจุได้รับการเร่ง (ตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวที่ความเร็วคงที่) สนามแม่เหล็กแบบแกว่งขึ้นแกว่งลง (fluctuate) ได้รับการผลิต สิ่งนี้สร้างสนามไฟฟ้าแบบแกว่งขึ้นแกว่งลง ซึ่งผลิตอีกสนามเหล็กแปรผัน ผลลัพธ์คือ ผลกระทบ “กระโดดข้าม” (leapfrog) ซึ่งสนามทั้งคู่สามารถแพร่เหนือระยะทางไกลตลอดพื้นที่ ลักษณะสนามรวมพลังนี้ได้รับการเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic field) นี่เป็นปรากฎการณ์ที่ทำให้การสื่อสารไร้สายและการกระจายเสียงเป็นไปได้

ศัพท์เกี่ยวข้อง

wireless, current, direct current, electron, electromagnetic field, electrostatic field

update: 23 กันยายน 2542

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase