IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

image compression

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 14254

image compression เป็นการขนาดน้อยที่สุดในไบต์ของไฟล์กราฟฟิกโดยปราศจากการลดระดับคุณภาพของภาพไปสู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้ การขนาดขนาดไฟล์ยอมให้ภาพมากขึ้นได้รับการจัดเก็บในจำนวนรวมของพื้นที่ดิสก์หรือหน่วยความจำ สิ่งนี้ลดเวลาที่ต้องการสำหรับการส่งภาพบนอินเตอร์เน็ตหรือดาวน์โหลดจากเว็บเพจ

มีหลายวิธีที่ไฟล์ภาพได้รับการบีบอัด สำหรับอินเตอร์เน็ต มีสองวิธีที่นิยมในการบีบอัดฟอร์แม็ตภาพกราฟฟิกคือฟอร์แม็ต JPEG และ GIF โดยวิธี JPEG มักใช้กับภาพถ่ายมากกว่า ขณะที่วิธี GIF ได้รับการใช้ทั่วไปสำหรับศิลปเชิงเส้นและภาพอื่นซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย

เทคนิคอื่นสำหรับการบีบอัดภาพ รวมถึงการใช้ fractal และ wavelet วิธีเหล่านี้ไม่ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางสำหรับอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาการเขียนนี้ อย่างไรก็ตาม วิธีคู่นี้ให้สัญญาเพราะพวกเขาให้อัตราส่วนบีบอัดมากกว่าวิธี JPEG หรือ GIF สำหรับภาพบางประเภท วิธีใหม่อีกแบบที่อาจจะแทนที่ฟอร์แม็ต GIF คือฟอร์แม็ต PNG

ไฟล์ข้อความหรือโปรแกรมสามารถบีบอัดโดยปราศจากความผิดพลาด แต่ขึ้นกับการขยายแน่นอน สิ่งนี้เรียกว่า lossless compression (การบีบอัดไม่สูญเสีย) ก่อนถึงจุดนี้ จะมีความผิดพลาด ในไฟล์ข้อความและโปรแกรม มีความสำคัญที่การบีบอัดต้องไม่สูญเสีย เพราะความผิดพลาดเดียวสามารถทำความเสียหายรุนแรงกับความหมายของไฟล์ข้อความ หรือเป็นเหตุให้โปรแกรมเรียกใช้ไม่ได้ ในการบีบอัดภาพ ตามปกติ การสูญเสียเล็กน้อยในคุณภาพสังเกตไม่พบ ไม่มี “จุดวิกฤติ” ขึ้นกับการบีบอัดทำงานอย่างสมบูรณ์ แต่นอกเหนือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อมีบางการยอมให้บางระดับสำหรับการสูญเสีย แฟคเตอร์การบีบอัดสามารถมากกว่าสิ่งนี้สามารถไม่ยอมรับการสูญเสีย ด้วยเหตุผลนี้ภาพกราฟฟิกสามารถได้รับการบีบอัดมากกว่าไฟล์ข้อความหรือโปรแกรม

ศัพท์เกี่ยวข้อง

GIF, JPEG, PNG, fractal, wavelet

update: 30 มิถุนายน 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase