IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

grid computing

ที่มา SearchDataCenter.com

  :   ผู้ชม 14144

grid computing (หรือ computational grid) กำลังประยุกต์ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์นเครือข่ายให้เป็นปัญหาเดียวในเวลาเดียวกัน ตามปกติปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคที่ต้องการรอบการประมวลผลคอมพิวเตอร์จำนวนมากหรือเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก ตัวอย่างที่ดีของ grid computing ในโดเมนสาธารณะคือ โครงการ @Home ของ SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) ซึ่งประชาชนหลายพันคนกำลังแบ่งปันรอบโพเซสเซอร์ที่ไม่ได้ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการค้นหาขนาดใหญ่สำหรับเครื่องหมายของสัญญาณ “rational” จากพื้นที่ภายนอก John Patrick รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์อินเตอร์เน็ต IBM กล่าวว่า “สิ่งยิ่งใหญ่ต่อไปจะเป็น grid computing”

grid computing ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถแบ่งและส่งชิ้นของโปรแกรมให้กับคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่อง grid computing สามารถคิดเป็น cluster computing แบบกระจายและขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นรูปแบบของการประมวลแบบขนานของเครือข่ายแบบกระจาย สิ่งนี้สามารถกำหนดขอบเขตเป็นเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน ภายในบรรษัท หรือสามารถเป็นการร่วมมือสาธารณะ (ซึ่งกรณีบางครั้งรู้จักในรูปของ peer-to-peer computing)

บริษัท กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาการของมหาวิทยาลัย และกลุ่มอื่นๆจำนวนหนึ่งมีการพัฒนาหรือกำลังพัฒนากรอบการทำงานและซอฟต์แวร์สำหรับโครงการจัดการ grid computing สหภาพยุโรปกำลังอุดหนุนโครงการสำหรับโครงข่ายกายภาคพลังงานสูง การสังเกตการณ์โลก และการประยุกต์ทางชีววิทยา ในสหรัฐ National Technology Grid โครงข่ายคอมพิวเตอร์ต้นแบบสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการเข้าถึงสำหรับประชาชน Sun Microsystems เสนอซอฟต์แวร์ Grid Engine ที่อธิบายเป็นเครื่องจัดการทรัพยากรแบบกระจาย (distributed resource management หรือ DRM) Grid Engine ยอมให้วิศวกรที่บริษัท Sony และ Synopsys ในการรวมรอบเครือ่งคอมพิวเตอร์ได้ถึง 80 เวิร์กสเตชันในเวลาเดียวกัน (ที่ระดับนี้ grid computing สามารถมองว่ากรณีสุดขั้วของการจัดสมดุลภาระ)

grid computing ปรากฎเป็นแนวโน้มยืนยันสำหรับสามเหตุผล (1) ความสามารถในการทำให้ใช้ต้นทุนประสิทธิผลของทรัพยากรคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่มี (2) วิถีทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้วิธีที่ปราศจากอำนาจการคำนวณขนาดใหญ่ และ (3) เพราะสิ่งนี้แนะนำว่าทรัพยากรของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่สามารถร่วมมือและบางทีควบคุมการทำงานร่วมกัน และจัดการความร่วมมือมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์สามัญ ในบางระบบ grid computing คอมพิวเตอร์อาจจะร่วมมือแทนที่ทางตรงโดยคอมพิวเตอร์จัดการ พื้นที่หนึ่งสำหรับการใช้ grid computing จะเป็นการประยุกต์การคำนวณแพร่กระจาย สิ่งเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์แพร่กระจายของเรา โดยปราศจากความจำเป็นในการระวังของเรา

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchCIO.com : Carol Hildebrand เขียนเกี่ยวกับ "The possibilities for grid computing in the corporate world."
Search Data Center : Ian Foster อธิบาย grid computing และสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
SearchCIO.com : โฮสต์ที่เรียกว่า The Power of the Grid (ต้องลงทะเบียน)
National Partnership for Advanced Computational Infrastructure : "Harnessing the Power of Grid Computing" อธิบายการจำลองแบบเกี่ยวกับสมการสัมพัทธภาพของไอสไตน์
Sun Microsystems : คำแถลงข่าวเกี่ยวกับ Grid Engine

ศัพท์เกี่ยวข้อง

load balancing, pervasive computing, parallel processing, cluster computing

update: 13 สิงหาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase