IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Google Docs

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 12932

Google Docs เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บฟรี ซึ่งเอกสารและกระดาษทำการสามารถได้รับการสร้าง แก้ไข และจัดเก็บแบบออนไลน์ ไฟล์สามารถเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและ Web browser ส่วนการทำงานเต็ม Google Docs เป็นส่วนหนึ่งในแพ็คเกจครอบคลุมของโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์ที่เสนอโดยและสัมพันธ์กับ Google

ผู้ใช้ Google Docs สามารถนำเข้า สร้าง แก้ไข และปรับปรุงเอกสารและกระดาษทำการในฟอนต์และรูปแบบไฟล์ต่างๆ รวมข้อความเข้ากับสูตร, list, ตาราง และภาพ Google Docs สอดคล้องกับซอฟต์แวร์และ word processor ส่วนใหญ่ งานนี้สามารถเผยแพร่เป็นเว็บเพจหรือเพจพร้อมพิมพ์ ผู้ใช้สามารถควบคุม ผู้งานของพวกเขา Google Docs เป็นความคิดสำหรับการเผยแพร่ภายในองค์กร บำรุงรักษาบล๊ก หรืองานเขียนสำหรับการดูโดยสาธารณะทั่วไป

Google Docs ให้ยืมตัวเองเพื่อร่วมกับโครงงานซึ่งมีผู้เขียนหลายคนทำงานร่วมกันในเวลาจริง (real time) จากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ต่างกัน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดสามารถเห็นผู้ทำเอกสารเฉพาะเปลี่ยนและเมื่อมีการแก้ไข เนื่องเอกสารได้รับการจัดเก็บออนไลน์และสามารถจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อข้อมูลสูญหายเหมือนกับการจัดเก็บธรรมดา อย่างไรก็ตามธรรมชาติพื้นฐานอินเตอร์เน็ตของ Google Docs เพิ่มความกังวลท่ามผู้เขียนที่พวกเขาทำงานอาจจะไม่เป็นส่วนตัวหรือปลอดภัย

สารสนเทศเพิ่มเติม

เว็บไซต์ Google Docs : มีสารสนเทศครบถ้วน
Google Groups : Google รักษากลุ่มช่วยเหลือสำหรับ Google Docs
Web Worker Daily : ให้ tip 10 แบบสำหรับผู้ใช้ Google Docs

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application, browser, font, Internet, blog, real time, word processor, document, spreadsheet, presentation software

update: 23 พฤศจิกายน 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase