IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Global Positioning System

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12945

GPS (Global Positioning System) เป็น “กลุ่ม” ของตาวเทียมคลุมพื้นที่ 24 ดวงที่มีวงโคจรรอบโลกและทำให้มีความเป็นไปได้สำหรับประชาชนบนพื้นดินเป็นผู้รับที่หาตำแหน่งภูมิศาสตร์ของพวกเขา ความแม่นยำของตำแหน่งอยู่ระหว่าง 100 ถึง 10 สำหรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ความแม่นยำสามารถเป็นตำแหน่งค้นหาภายใน 1 เมตรด้วยอุปกรณ์ได้รับอนุญาตเฉพาะจากกองทัพ อุปกรณ์ GPS ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางในด้านวิทยาศาสตร์และได้กลายเป็นอุปกรณ์ราคาต่ำที่บุคคลทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของตัวรับ GPS

GPS เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐ แต่ยอมให้ใช้ทั่วไปรอบโลก การทำงานโดยสรุป

- ดาวเทียม GPS 21 ดวงและดาวเทียมสำรอง 3 ดวงในวงโคจร 10,600 ไมล์เหนือพื้นโลก ดาวเทียมมีระยะห่างจากทุกจุดในโลก ดาวเทียม 4 ดวงจะอยู่เหนือแนวนอน
- ดาวเทียมแต่ละดวงบรรทุกคอมพิวเตอร์ นาฬิกาปรมณู และวิทยุ ด้วยความเข้าใจวงโคจรของตัวเองและนาฬิกา จึงมีการกระจายการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและเวลา (ในแต่ละวัน ดาวเทียมแต่ละดวงตรวจสอบเวลาและตำแหน่งของตัวเองกับสถานีภาคพื้นดินและระบุการปรับปรุงย่อย)
- บนภาคพื้นดิน ตัวรับ GPS เก็บคอมพิวเตอร์ที่หาระยะเป็นรูปสามเหลี่ยมของตำแหน่งตัวเองโดยการส่งผ่านจากดาวเทียม 3 ใน 4 ดวง ผลลัพธ์เป็นรูปของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ด้วยเส้นแวงและเส้นรุ้ง ตัวรับส่วนใหญ่อยู่ภายใน 100 เมตร
- ถ้าตัวรับได้รับการติดตั้งจอภาพที่แสดงแผนที่ ตำแหน่งสามารถแสดงเป็นแผนที่
- ถ้าดาวเทียมดวงที่ 4 สามารถรับได้ ตัวรับ/คอมพิวเตอร์สามารถระบุสูงและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
- ถ้ากำลังเคลื่อนที่ ตัวรับอาจจะสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางของกสนเดินทางและให้การประมาณเวลาการไปถึงปลายทางที่ระบุ

GPS ได้รับการใช้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ข้อมูลที่ไม่เคยมีให้มาก่อนทางปริมาณและองศาของความแม่นยำที่ GPS ทำให้ได้ นักวิทยาศาสตร์กำลัง GPS ในการวัดการเคลื่อนที่ของแผ่นนำแข็งขั้วโลกเหนือ รอยเลื่อนของโลก และภูเขาไฟ

ตัวรับ GPS กำลังกลายเป็นสินค้าบริโภค ในการใช้กิจกรรมนอกบ้าน (ปีนเขา สกี บอลลูน การบิน และแล่นเรือ) ตัวรับสามารถใช้ในรถที่สัมพันธ์กับตำแหน่งคนขับกับสารสนเทศการจราจรและอากาศ

update: 5 ตุลาคม 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase