IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

GNU

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12944

GNU เป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกับ UNIX ที่มาพร้อมกับคำสั่งต้นแหล่ง (source code) ที่สามารถคัดลอก ปรับปรุง และกระจายใหม่ โครงการ GNU เริ่มต้นในปี 1983 โดย Richard Stallman และคณะ ผู้ก่อตั้ง Free Software Foundation (FSF) โดย Stallman เชื่อว่าผู้ใช้ควรจะเป็นอิสระในการกระทำสิ่งที่เขาต้องการกับซอฟต์แวร์ที่พวกเขาได้มา รวมถึงการคัดลอกให้กับเพื่อนและปรับปรุงคำสั่งต้นแหล่งและจัดแพ็คเกจพร้อมค่าการกระจาย FSF ใช้การกำหนดเรียกว่า copyleft ที่มีเงื่อนไขว่าทุกคนกระจายซอฟแวร์ฟรีใหม่ต้องส่งผ่านเสรีในการคัดลอกและเปลี่ยนโปรแกรม เพื่อทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครสามารถอ้างเป็นเจ้าของของเวอร์ชันในอนาคตและการจำกัดผู้ใช้

“ฟรี” หมายถึง “เสรีภาพ” แต่ไม่จำเป็นต้อง “ไม่เก็บเงิน” Free Software Foundation ได้เก็บค่าการกระจายเริ่มต้นสำหรับ GNU ผู้กระจายใหม่สามารถเก็บค่าการคัดลอกทั้งสำหรับการครอบคลุมค่าใช้จ่ายและกำไร แนวคิดสำคัญของ “ซอฟต์แวร์ฟรี” คือให้เสรีภาพกับผู้ใช้ในการปรับปรุงและจัดแพ็คเกจกับซอฟแวร์ใหม่ตลอดจนถึงการจำกัดที่พวกเขาไม่จำกัดเสรีภาพของผู้ใช้ เมื่อพวกเขาส่งผ่านเวอร์ชันคัดลอกหรือปรับปรุง

หนึ่งในผลลัพธ์ของปรัชญาซอฟแวร์ฟรี Stallman เชื่อว่าจะเป็นโปรแกรมฟรีที่วางรวมกับโปรแกรมฟรีอื่น GNU เป็นตัวอย่างของความคิดนี้ สิ่งนี้กลายเป็นระบบปฏิบัติการสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 1996 เมื่อ kernel ได้รับการเพิ่ม ประกอบด้วย GNU Hurd และ Mach แผนของ FSF ยังกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรีอย่างต่อเนื่องในรูปของโปรแกรมประยุกต์ ปัจจุบันมีโปรแกรมกระดาษทำการให้แล้ว

ระบบปฎิบัติการ Linux ประกอบด้วย GNU component และ kernel พัฒนาโดย Linus Torvalds ตำย่อของ GNU มาจาก GNU's not Unix ซึ่งทำให้ข้อความเป็นตัวย่อซ้ำ

สารสนเทศเพิ่มเติม

GNU : ให้การประกาศชุดของคำจำกัดความสำหรับข้อความอธิบาย
GNU Web site : สามารถซื้อซีดี หรือดาวน์โหลด GNU จาก FTP site โดยไม่ค่าใช้จ่าย และหาสารสนเทศเพิ่มเติมได้

ศัพท์เกี่ยวข้อง

kernel, operating system, UNIX, Linux, Free Software Foundation

update: 1 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase