IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

GIS

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 13952

GIS (geographic information system) ทำให้มองเห็นภูมิประเทศในรูปร่างของข้อมูล โดยพื้นฐาน สิ่งนี้ยอมให้ค้นหาหรือวิเคราะห์ฐานข้อมูลและรับผลลัพธ์ในรูปแบบชนิดแผนที่ เนื่องจากข้อมูลมีหลายประเภทต้องการภาพภูมิประเทศ GIS สามารถใช้ได้หลายลักษณะ เช่น การพยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์การขาย การพยากรณ์ประชากร และแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น

ใน GIS สารสนเทศภูมิประเทศได้รับการเชิงประจักษ์ด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์ (เส้นรุ้งและเส้นแวง หรือพิกัดของประเทศ) หรือแบบเชิงนัยยะด้วยที่อยู่ถนน รหัสไปรษณีย์ หรือตัวระบุป่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บรรจุความสามารถในการแปลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงนัยยะ (เช่น ที่อยู่ถนน) เป็นตำแหน่งบนแผนที่เชิงประจักษ์ บางครั้งผู้พัฒนา GIS บรรจุข้อมูลแผนที่จากแหล่งสาธารณะหรือบริษัทที่เชี่ยวชาญในในการรวบรวมและจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการของการแปลงข้อมูลสารสนเทศเชิงนัยยะเป็นเชิงประจักษ์หรือภาพรูปแบบแผนที่เรียกว่า geocoding

ข้อมูลภูมิศาสตร์สามารถได้รับการจัดเก็บในรูปแบบ vector graphics หรือ raster graphics การใช้รูปแบบ vector ข้อมูล 2 มิติได้รับการเก็บในรูปของพิกัด x และ y ถนนหรือแม่น้ำสามารถได้รับการอธิบายเป็นอนุกรมจุดพิกัด x และ y ส่วนการทำงานไม่ใช่เส้นตรง เช่น เส้นเขตเมืองสามารถจัดเก็บเป็นพิกัด closed loop แบบจำลอง vector ดีสำหรับการอธิบายส่วนการวาดรูป รูปแบบข้อมูล raster แสดงข้อมูลเป็นชุดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องของเซลตาราง แบบจำลอง raster ดีกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น รูปแบบประเภทดินบนพื้นที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนมากทั้งข้อมูลทั้ง 2 ประเภท

GIS สามารถสิ่งต่อไปนี้
- ยอมรับการนำเข้าภูมิประเทศในรูปแบบของการสแกนและ digitize ภาพแผนที่ ข้อมูลนี้มักได้รับการส่งมอบโดยแหล่งที่เป็นเจ้าของแผนที่และได้ digitize แล้ว
- ปรับขนาดหรือจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์อื่นสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
- รวมการจัดการฐานข้อมูล ตามปกติคือ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database management system หรือ RDBMS)
- รวมถึงโปรแกรมค้นหาและวิเคราะห์ ดังนั้นสามารถดึงคำตอบด้วยคำถามง่ายๆ เช่น ระยะทางระหว่าง 2 จุดบนแผนที่หรือคำซับซ้อนกว่าที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น การหารูปแบบการจราจรที่ทางตัดกัน
- ให้คำตอบที่มองเห็นได้ ตามปกติเป็นภาพหรือกราฟ

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchCIO.com : มีบทความ "GIS holds promise for an information revolution."

ศัพท์เกี่ยวข้อง

database, RDBMS, raster graphics, vector graphics

update: 1 เมษายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase