IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

fixed wireless

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 12822

fixed wireless หมายถึงการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ไร้สายหรือระบบในตำแหน่งตายตัว เช่น บ้านและสำนักงาน ตามปกติอุปกรณ์ fixed wireless ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าจากไฟฟ้าสาธารณูปโภคเป็นหลัก ต่างจากไร้สายเคลื่อนที่หรือพกพา ซึ่งมีแนวโน้มใช้กำลังจากแบตเตอร์รี่ ถึงแม้ว่า ระบบเคลื่อนที่และพกพาสามารถใช้ในตำแหน่งตายตัวได้ แต่ประสิทธิภาพและแถบความถี่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบตายตัว ระบบไร้สายใช้แบดเตอร์รี่ของเคลื่อนที่และพกพาสามารถรองรับการสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบตายตัวในกรณีไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือภัยธรรมชาติ

เทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายกับอินเตอร์เน็ตทำได้มานานแล้ว ผู้ดำเนินการวิทยุอาสาสมัครเริ่ม “ติดตั้ง” เข้าสู่สายโทรศัพท์ด้วยวิทยุเสียงสองทางตายตัว เคลื่อนที่ และพกพา ในกลางศตวรรษ 20 บางครั้ง โมเด็มไร้สายทำงานเหมือนกับวิทยุอาสาสมัคร “ติดตั้งโทรศัพท์” ยกเว้นความเร็ว ไร้สายตายตัวระดับสูวใช้โมเด็มบรอดแบนด์ (broadband modem) ที่ลัดข้ามระบบโทรศัพท์และเสนอการเข้าอินเตอร์เน็ตเร็วกว่าการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์หลายร้อยเท่าหรือโมเด็มโทรศัพท์มือถือ

คุณประโยชน์สำคัญบางอย่างของไร้สายตายตัว
- สมาชิกสามารถเพิ่มหรือย้าย (ในการขยายแน่นอนหนึ่ง) โดยปราศจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
- สมาชิกในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าสู่เครือข่ายโดยปราศจากความจำเป็นสำหรับการวางสายเคเบิลหรือไฟเบอร์ออปติกใหม่ข้ามมายังชนบท
- แถบความถี่กว้างเป็นไปได้เพราะไม่มีสายที่จะเพิ่มความต้านทานให้กับการเชื่อมต่อ (ความต้านทานจำกัดแถบความถี่โดยป้องกันสัญญาณสูงกว่าความแน่นอนที่กระจายอย่างมีประสิทธิภาพ)
- เมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น ต้นทุนการเชื่อมต่อต่อสมาชิกจะลดลง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bandwidth, wireless, frequency, reactance

update: 3 สิงหาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase