IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

feed line

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 14150

ในการสื่อสารไร้สาย หรือระบบเสาออกอากาศ feed line เชื่อมต่อเสาอากาศกับเครื่องรับสัญญาณ เครื่องส่ง หรือ เครื่องรับส่ง สายส่งผ่านพลังงาน radio-frequency (RF) จากเครื่องส่งไปยังเสาอากาศ และ/หรือจากเสาอากาศไปยังเครื่องรับ แต่ถ้าทำงานถูกต้อง จะไม่มีแผ่หรือรบกวนพลังงานตัวเอง เสาอากาศ feed lines มีสามประเภท ซึ่งเรียกว่า RF transmission lines ด้วย ที่ใช้ในระบบไร้สาย

coaxial line หรือเรียกว่า coaxial cable ประกอบด้วยสายตัวนำล้อมรอบด้วยหลอดที่หุ้มด้วยโลหะถัก ตัวนำ (conductor) ได้รับการเก็บที่ศูนย์กลางของฉนวนโดย dielectric ซึ่งตามปกติเป็นโพลีเอททีลีนตันหรือโฟม ฉนวนได้รับการเชื่อมต่อกับสายดิน RF ขณะที่ตัวนำศูนย์กลางนำสัญญาณ ฉนวนตามนัยยะของชื่อจะป้องกันสนามแม่เหล็ก (EM field) ภายในสายเคเบิลจากการหนีและป้องกันพลังงานแม่เหล็กจากการเข้าสู่สายเคเบิลจากภายนอก coaxial cable ได้รับการใช้ที่ความถี่ต่ำกว่า 1 กิกะเฮิร์ทซ์

parallel-wire line ประกอบด้วยสายสองสายวางด้วยกัน ที่แต่ละจุดตลอดสาย กระแสความถี่วิทยุ ในสองสายมีขนาดเท่ากันเสมอ แต่มีทิศทางตรงข้าม สองสายนี้มีพื้นที่ว่างใกล้ชิดกันในด้านความยาวคลื่นแม่เหล็ก เพราะสิ่งนี้ สนามแม่เหล็กจากสองสายจะปฏิเสธกันและกันในทางปฏิบัติในบริเวณภายนอกสาย สิ่งนี้ป้องกันสายจากการแผ่พลังความถี่วิทยุ ในระบบรับ สนามแม่เหล็กจากสภาพแวดล้อมภายนอกเหนี่ยวนำความถี่วิทยุที่ไหลในทิศทางเดียวกับแต่ละตัวนำ เครื่องรับปฏิเสธตามวงจรกระแสความถี่วิทยุที่ไหลในทิศทางกับตัวนำทั้งสอง ขณะที่ตอบสนองกระแสความถี่วิทยุที่ไหลในทางทิศทางตรงข้าม สิ่งนี้ป้องกันผลกระทบจากสนามแม่เหล็กภายนอก parallel-wire line มีการใช้งานน้อยในการติดตั้งเชิงพาณิชย์ แต่รูปแบบสร้างขึ้นก่อน ที่เรียกว่า TV ribbon บางครั้งใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ในพื้นที่ตะเข็บสำหรับการรับช่อง 2 ถึง 13 อีกประเภทของ two-wire line เรียกว่า window line, ladder line หรือ open wire มีความนิยมท่ามกลางผู้ดำเนินการวิทยุสมัครเล่นและการับฟังคลื่นสั้น

waveguide เป็นท่อหรือหลอดโลหะกลวงที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง waveguide เปรียบเทียบได้กับความยาวคลื่นของสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กเดินทางตลอดภายใน waveguide ในลักษณะอะนาล๊อกในแบบคลื่นเสียงแพร่ลงสู่อุโมงค์แคบ โครงสร้างโลหะป้องกันสนามแม่เหล็กภายใน waveguide จากการหลบหนี และป้องกันสนามแม่เหล็กภายนอกจากเจาะเข้าสู่ภายในด้วย waveguide ไก้รับการใช้กับความถี่ไมโครเวฟ ที่ 1 GHz และสูงกว่า

เนื่องจากกระแสภายใน parallel-wire line ปฏิเสธเสมอหรือสมดุลต่อกัน สายประเภทนี้ก่อสร้าง balanced feed line สายเช่นนี้ทำงานกับระบบเสาอากาศที่สมมาตรคู่ ตัวอย่างเช่น dipole antenna เป็นต้น coaxial cable และ waveguide เป็น unbalanced feed line สายประเภทนี้ทำงานอย่างน่าพอใจกับเสาอากาศที่ไม่สมมาตร ด้วยการใช้เครื่องส่งที่เรียกว่า balun (ผสมกับคำว่าสมดุลย์ “balanced” กับไม่สมดุลย์ “unbalanced”) coaxial cable และ waveguide สามารถใช้กับเสาอากาศสมมาตร

ศัพท์เกี่ยวข้อง

coaxial cable, Signal, wavelength, wireless, gigahertz, amateur radio, current, microwave, radio frequency, antenna, dipole antenna, transceiver, tunnel, balun

update: 1 พฤศจิกายน 2542

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase