IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

FastCGI

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12734

FastCGI เป็นการอินเตอร์เฟซด้วยโปรแกรมที่สามารถเพิ่มความเร็วโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้มากสำหรับแม่ข่ายเว็บเรียกโปรแกรมประยุกต์ common gateway interface (CGI) ตาม 1 FastCGI implementor การขอของผู้ใช้มาถึงเว็บไซต์และใช้โปรแกรมเฉพาะที่สามารถจัดการได้เร็วกว่า 3 – 30 เท่าด้วยการใช้ FastCGI โดย FastCGI เป็น plug-in บนแม่ข่ายเว็บ สิ่งนี้ต้องการเพียงเล็กน้อยบนโปรแกรมประยุกต์แม่ข่ายที่มีอยู่ ( เช่น สคริปต์ Perl หรือ Tcl, และโปรแกรม C และ C++) เพื่อทำให้สมรรถนะดีขึ้น

โดยพื้นฐาน FastCGI เป็นโปรแกรมจัดการหลายการขอ CGI ภายใน 1 กระบวนการ ทำให้ประหยัดหลายคำสั่งโปรแกรมสำหรับแต่ละการขอ ปราศจาก FastCGI แต่ละ instance ของการขอบริการเป็นสาเหตุให้แม่ข่ายเว็บต้องเปิดกระบวนการใหม่ที่ทำการควบคุม จัดทำบริการ และปิด ด้วย FastCGI โสหุ้ยสำหรับ 1 กระบวนการได้รับการใช้ร่วมของกระบวนการปัจจุบันทั้งหมด ไม่เหมือนกับ CGI โดย FastCGI กระบวนการทำงานอย่างอิสระของแม่ข่ายเว็บ การแยกทำให้ปลอดภัยมากขึ้น FastCGI เป็นภาษาอิสระ ที่ได้รับการพัฒนาและเป็นลิขสิทธิ์โดย Open Market, Inc ซึ่งมีให้ฟรีและเสนอเป็นมาตรฐานเปิด โดยเสนอวิธีการไม่เป็นเจ้าของเดี่ยวสำหรับผู้ใช้ข้ามแพล็ตฟอร์มและแม่ข่ายเว็บใดๆ

สารสนเทศเพิ่มเติม

Unofficial FastCGI Page : ให้ดาวน์โหลดชุดพัฒนาและเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

C++, CGI, PERL, server, plug-in, process, TCL, Open, C

update: 8 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase