IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Desktop Management Interface (DMI)

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 13823

Desktop Management Interface (DMI) เป็นกรอบการทำงานอุตสาหกรรมสำหรับการจัดการและรักษาการสืบค้นส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจากตำแหน่งศูนย์กลาง DMI ได้รับการสร้างขึ้นโดย Desktop Management Task Force (DMTF) เพื่อบริหารระบบอัตโนมัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายเครือข่ายที่มีเครื่องพิวเตอร์มากกว่าสิบเครื่องที่ได้รับการบริหาร DMI เป็นฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการอิสระ โปรโตคอลบริหารเฉพาะอิสระ ง่ายสำหรับการปรับปรุง จับคู่กับโปรโตคอลบริหารที่มีอยู่ เช่น Simple Network Management Protocol (SNMP) และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายหรือไม่ใช่เครือข่าย DMI ประกอบด้วย 4 ส่วนประกอบ

- Management Information Format (MIF) โดย MIF เป็นไฟล์ข้อความที่บรรจุสารสนเทศเฉพาะเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องตอมพิวเตอร์ ไฟล์ MIF ประกอบขึ้นจากหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าที่บรรจุคุณสมลักษณะซึ่งอธิบายแต่ละชิ้นส่วน โดยค่าเริ่มต้น แต่ละไฟล์ MIF บรรจุกลุ่ม ID ของส่วนประกอบมาตรฐาน

กลุ่ม บรรจุชื่อผลิตภัณฑ์ เวอร์ชัน เลขอนุกรม และวันเวลาของการติดตั้งครั้งสุดท้าย หมายเลข ID ได้รับกำหนดค่าบนพื้นฐานเมื่อส่วนประกอบนั้นได้รับการติดตั้งที่เกี่ยวพันกับส่วนประกอบอื่น ผู้ผลิตสามารถสร้าง MIF เฉพาะของตัวเองให้กับส่วนประกอบนั้น ตัวอย่าง ผู้ผลิตอาจจะเขียนไฟล์ MIF สำหรับ fax/modem ที่บรรจุสองกลุ่มคือ กลุ่ม fax และกลุ่มโมเด็ม บางคุณลักษณะกลุ่มรวมถึงสารสนเทศการรับประกัน หมายเลขโทรศัพท์ให้บริการ และการแก้ไขความผิดอื่น สารสนเทศนี้ได้รับการส่งไปยังฐานข้อมูล MIF

- Service layer: service layer เป็นรหัสที่อยู่หน่วยความจำที่กระทำเป็นตัวกลางสำหรับอินเฟซการจัดการและอินเตอร์เฟซกับส่วนประกอบและยอมให้ซอฟต์แวร์บริหารและของส่วนประกอบเข้าถึงไฟล์ MIF ในฐานข้อมูล MIF เลเยอร์นี้มีให้ในฐานะระบบปฏิบัติการที่ add-on และเป็นทรัพยากรแบ่งปันสำหรับโปรแกรมทั้งหมด เพราะ service layerต้องเรียกช้ตลอดเวลา จึงออกแบบให้ไม่ใช่หน่วยความจำมาก service layerรวมการอินเตอร์เฟซร่วมที่เรียกจากตัวแทนภายในด้วย ซึ่งได้รับการใช้จัดการส่วนประกอบต่างๆ

- Management interface (MI): ซอฟต์แวร์บริหารสื่อสารกับ service layer ด้วยการใช้ MI ซึ่งเป็น application program interface โดย MI อนุญาตให้ผู้บริหารระบบเสนอคำสั่ง Get และ Set และคำสั่ง List ที่แสดงรายการทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ DMI สามารถจัดการได้

ในการใช้ DMI ต้องมีแพคเก็จซอฟต์แวร์บริหารที่ทำตาม DMI และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำตาม DMI เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำตาม DMI ต้องมี CI, MI และ service layer ไดร์ฟเวอร์เหล่านี้มีให้สำหรับการดาวน์ดหลดบนอินเตอร์เน็ต

LANDesk Client Manager (LANDesk Client Manager) ของ Intel อยู่บนพื้นฐาน DMI

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application program interface, microprocessor, protocol, architecture, touch screen, LANDesk Client Manager

update: 20 สิงหาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase