IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ColdFusion

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 13958

ColdFusion ผลิตภัณฑ์จาก Macromedia ได้รับความนิยมและทันสมัยในขุดของผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างเว็บไซต์และเพจใช้งานกับผู้ใช้ ด้วย ColdFusion บริษัทสามารถสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาที่ใช้ต้นแบบนำเข้าและรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยโปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ซึ่งเว็บเพจได้รับการพัฒนาแบบไดนามิคส์ ColdFusion ประกอบด้วย ColdFusion Studio ที่ใช้ในการสร้างไซต์ และ ColdFusion Server ที่ห้บริการเพจกับผู้ใช้ ColdFusion Studio ได้รับการอธิบายเป็น “integrated development environment (IDE) สมบูรณ์” และ ColdFusion Server เป็น “แพล็ตฟอร์มจัดวาง”

ส่วนการทำงานที่มีค่ามากที่สุดสำหรับหลายบริษัทคือ ColdFusion สามารถสร้างเว็บไซต์เป็น “ชิ้นส่วน” ที่สามารถเก็บในฐานข้อมูล แล้วประกอบกลับมาเป็นเว็บเพจ จดหมายข่าว และการใช้อื่นๆ ColdFusion ให้การอินเตอร์เฟซสำหรับการสร้างเว็บเพจโดยตรง หรือสำหรับสร้าง “ชิ้นส่วน” ตัวอย่างจดหมายข่าวกับเว็บเพจสามารถให้ผู้รายงานป้อนเรื่อง ส่วนหัวของข่าว ผู้เขียน และสารสนเทศอื่น ด้วยการฟอร์มป้อนข้อความฟรีของรูปแบบเว็บเพจและรายละเอียดโครงสร้างหรือภาษา tag (จดหมายข่าวใช้ ColdFusion ในการออกแบบฟอร์มและกำหนดฐานข้อมูล) การป้อนเนื้อหาโดยผู้รายงานได้รับการรวบรวมและจัดรูปแบบต่อมาไปยังเว็บเพจเมื่อได้รับการขอ ผู้รายงานเป็นอิสระจากความเข้าใจ HTML และรายละเอียดอื่น

ColdFusion มีเพจภาษา markup ของตัวเอง เรียกว่า ColdFusion Markup Language (CFML) โดย CFML รวม Hypertext Markup Language (HTML) และ Extensible Markup Language (XML) คอมไพลเลอร์ just-in-time (JIT) เปลี่ยน CFML เป็นที่ให้บริการ Microsoft ให้ความสำคัญชุดผลิตภัณฑ์เป็นแบบเปิดและ “ขยายได้” โปรแกรมประยุกต์สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยการใช้ OLE DB ของ Microsoft, Open Database Connectivity (ODBC) หรือไดรฟเวอร์ที่เข้าถึงฐานข้อมูล Oracle และ Sybase นอกจากนี้ ColdFusion สามารถประสานกับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Common Object Request Broker Architecture (CORBA) หรือ Distributed Component Object Model (DCOM) ของ Microsoft เพื่อปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมประยุกต์เครือข่ายอื่น

สารสนเทศเพิ่มเติม

ColdFusionHub.com : ให้ทรัพยากรสำหรับผู้พัฒนา ColdFusion
Macromedia home page : สำหรับ ColdFusion

ศัพท์เกี่ยวข้อง

CORBA, DCOM, driver, HTML, ODBC, XML, just-in-time compiler, Markup, CFML

update: 23 เมษายน 2547

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase