IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

cloud computing

ที่มา SearchCloudComputing.com

  :   ผู้ชม 13950

cloud computing เป็นคำศัพท์ทั่วไปสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบการบริการของโฮสต์บนอินเตอร์เน็ต บริการเหล่านี้ได้รับการจัดแบ่งอย่างกว้างๆ เป็น 3 หมวด Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS) การตั้งชื่อ cloud computing ได้รับความดลใจโดยสัญลักษณ์ cloud ที่มักจะใช้นำเสนอถึงอินเตอร์เน็ตใน flow chart

บริการ cloud แบ่งสามคุณลักษณะที่แยกแยะออกจากโฮสต์ดั้งเดิม มีการขายตามความต้องการ ตามปกติเป็นนาทีหรือชั่วโมง นี่เป็นความยืดหยุ่นที่ผู้ใช้สามารถมีมากหรือน้อยของการบริการตามที่พวกเขาต้องการในแต่ละครั้ง และการบริการได้รับการบริหารเต็มที่โดยผู้ให้บริการ (ลูกค้าไม่ต้องการอะไร นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) นวตกรรมสำคัญในคอมพิวเตอร์แบบเสมือนและแบบกระจาย รวมถึงปรับปรุงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเศรษฐกิจอ่อนแอ เป็นตัวเร่งความสนใจใน cloud computing

สิ่งที่ได้รับความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง
1. การสร้าง cloud ส่วนบุคคล
2. การใช้ cloud สำหรับการพัฒนาและการทดสอบ
3. ความปลอดภัยและ cloud
4. เข้าใจเกี่ยวกับราคาของ cloud computing

cloud สามารถเป็นส่วนบุคคลหรือสาธารณะ โดย cloud สาธารณะ (public cloud) ขายบริการไปกับบุคคลใดๆ บนอินเตอร์เน็ต (ปัจจุบัน Amazon Web Services เป็นผู้ให้บริการ cloud สาธารณะใหญ่ที่สุด) ส่วน cloud ส่วนบุคคล (private cloud) เป็นเจ้าของเครือข่ายหรือศูนย์ข้อมูลที่ส่งมอบบริการโฮสต์เพื่อจำกัดจำนวนผู้ใช้ เมื่อผู้ให้บริการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้าง cloud ส่วนบุคคลของพวกเขา ผลลัพธ์นี้ได้รับการเรียกว่า cloud ส่วนบุคคลเสมือน เป้าหมายของ cloud computing คือให้ความง่ายในการเข้าถึงทั้งส่วนบุคคลหรือสาธารณะในการเข้าถึงทรัพยากรของการคำนวณและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Infrastructure-as-a-Service เช่น Amazon Web Services ให้แม่ข่ายเสมือน instanceAPI เพื่อเริ่มต้น หยุด เข้าถึงการคอนฟิกแม่ข่ายและที่จัดเก็บเสมือนของพวกเขา ในระดับวิสาหกิจ cloud computing ยอมให้บริษัทจ่ายตามความปริมาณการใช้และนำไปสู่การออนไลน์ตามความต้องการ เพราะแบบจำลองการจ่ายตามการใช้ (pay-for-what-you-use) นี้แยกการบริโภคไฟฟ้า พลังงาน และน้ำ บางครั้งเรียกว่า utility computing

Platform-as-a-Service ใน cloud ได้รับกำหนดเป็นชุดของเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ ผู้พัฒนาสร้างโปรแกรมประยุกต์บนแพล็ตฟอร์มของผู้ให้บริการบนอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการ PaaS อาจจะใช้ API การติดตั้ง website portal หรือ gateway บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ผู้พัฒนาต้องทราบว่าปัจจุบัน ไม่มีมาตรฐานสำหรับความสามารถปฏิบัติงานภายในหรือความกะทัดรัดของข้อมูลใน cloud ผู้ให้บริการบางรายจะไม่ยอมให้ซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยลูกค้าออกไปจากแพล็ตฟอร์มของผู้ให้บริการ

Software-as-a-Service ผู้จำหน่ายส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ผ่าน front-end portal โดย SaaS มีตลาดกว้างขวาง การบริการเป็นทุกสิ่งจากเว็บอีเมล์จนถึงการควบคุมคลังสินค้าและการประมวลผลฐานข้อมูล เพราะโฮสต์ของผู้ให้บริการทั้งโปรแกรมประยุกต์และข้อมูล ผู้ใช้เป็นอิสระในการใช้จากทุกที่

สารสนเทศเพิ่มเติม

Princeton University : มีเวิร์กชอบด้าน cloud computing
techtarget.com : ดูวิดีโอคำอธิบายเร็วและง่ายของ enterprise cloud computing
SearchCIO.com : Linda Tucci เขียนบทความ "Cloud computing will follow you everywhere"
Business Week : Aaron Ricadela ประมวลอย่างย่อของงาน cloud computing
New York Times : John Markoff อธิบายยุทธศาสตร์ cloud computing ของ Microsoft
Rough Type : Nick Carr อธิบายว่าทำไมเขาคิดว่า cloud computing เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในอนาคต
MIT's Technology Review : Erica Naone เสนอ cloud computing สามารถเชื่อมการแบ่งดิจิตอล
Wired Magazine : George Gilder เขียนบทความเกี่ยวกับ "Petabyte Age" และ Internet cloud ในเพจของ Wired Magazine

ศัพท์เกี่ยวข้อง

gateway, Portal, public cloud, private cloud

update: 28 ธันวาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase