IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

best practice

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 14128

best practice เป็นเทคนิคหรือวิธีการทั้งจากประสบการณ์และวิจัย ได้พิสูจน์ความน่าเชื่อถือที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้อผูกพันในการใช้ best practice ในทุกขอบเขตเป็นข้อผูกพันในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีทั้งหมดที่การปฏิบัติหนึ่งเพื่อทำให้มั่นใจในความสำเร็จ ศัพท์นี้ใช้ในด้านการดูแลสุขภาพ การบริหารรัฐบาล ระบบการศึกษา การบริหารโครงการ การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ best practice วิธีการดีที่กำหนดที่สนับสนุนขั้นความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ best practice จำนวนมากได้รับการติดตามอย่างกว้างขวาง การใช้โดยทั่วไปบางอย่างคือ กระบวนการพัฒนาแบบซ้ำ (iterative development process) การบริหารความต้องการ (requirement management) การควบคุมคุณภาพ (quality control) และการเปลี่ยนแปลงการควบคุม (change control)

กระบวนการพัฒนาแบบซ้ำ (iterative development process) ซึ่งความก้าวหน้าเพิ่มเป็นขั้นตอน ช่วยในการรักษาจุดเน้นหนักบนภารกิจที่จัดการและทำให้มั่นใจว่า ขั้นตอนหน้านี้สำเร็จก่อนหน้าทำขั้นตอนต่อไป การบริหารความต้องการ (requirement management) ระบุปัญหาของความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งในสถานการณ์ที่ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่เหนือขอบเขตตามการวางแผนเริ่มแรก ในการป้องกันปรากฏการณ์ปกติ การบริหารความต้องการจะจัดวางยุทธศาสตร์ เช่น เอกสารของความต้องการ ลงนาม และวิธีการ เช่น use case การควบคุมคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการกำหนดมาตรการด้านวัตถุประสงค์ สำหรับการประเมินคุณภาพผ่านกระบวนการพัฒนาในด้านการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และการทำงานของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงการควบคุม เป็นยุทธศาสตร์ที่มองหาการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ผ่านกระบวนการซ้ำเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงครบถ้วนที่มีการทำและการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับได้ไม่เกิดขึ้น

best practice มีแนวโน้มกระจายทั่วทั้งภาคสนามหรืออุตสาหกรรมที่ได้พิสูจน์ อย่างไรก็ตาม นี่มักจะหมายเหตุว่า best practice ที่สาธิตอาจจะล่าช้าในการกระจาย แม้กระทั่งภายในองค์กร ตามรายงาน American Productivity & Quality Center มีสิ่งขัดขวางการปรับปรุง best practice หลัก 3 สิ่งคือ ขาดความรู้เกี่ยวกับ best practice ปัจจุบัน ขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนเกี่ยวกับการปรับปรุงของพวกเขา ขาดความรู้และความชำนาญที่จำเป็นในการทำ

update: 3 กุมภาพันธ์ 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase