IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

AS/400

ที่มา Search400.com

  :   ผู้ชม 14253

AS/400 การเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการของ "IBM iSeries" แต่ยังคงเรียกว่า AS/400 เป็นแม่ข่ายระดับกลางที่ออกแบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและแผนกในวิสาหกิจขนาดใหญ่และปัจจุบันได้รับการออกแบบ ดังนั้นจะทำงานได้ดีในเครือข่ายแบบกระจายกับโปรแกรมประยุกต์เว็บ AS/400 ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ PowerPC กับเทคโนโลยี reduced instruction set computer ระบบปฏิบัติการเรียกว่า OS/400 ด้วยดิสก์จัดเก็บหลายเทอราไบต์ (terabyte) และหน่วยความจำเสมือน Java ที่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับระบบปฏิบัติการ IBM หวังว่าจะทำให้ AS/400 เป็นแม่ข่ายทุกวัตถุประสงค์ที่สามารถแทนที่แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแม่ข่ายเว็บในโลกธุรกิจ ที่แข่งขันกับทั้งแม่ข่าย Wintel และ Unix ขณะที่ นำเสนอฐานลูกค้าจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ต

AS/400 เป็นหนึ่งในเรื่องราวประสบความสำเร็จมากที่สุดของ IBM ได้รับการติดตั้งในวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ระดับแผนก ในธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยงานรัฐบาล และอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ความนิยมสูงคือ System/38 ลูกค้า AS/400 สามารถเลือกจากโปรแกรมประยุกต์หลายพันโปรแกรมที่ได้รับการเขียนแบบ “เว็บ” IBM ชี้ว่า AS/400 มีเวลาให้บริการได้ถึง 99.9%

AS/400 มาพร้อมกับฐานข้อมูลที่ติดมาด้วย (built-in) ตัวเลือกการติดตั้งคือ Domino (Notes กับ browser)

ตามรายงานของ IBM ส่วนการทำงานใหม่สำหรับ AS/400

- คลังข้อมูล (Data Warehouse) – ด้วย RAM หลายกิกะไบต์และพื้นที่ฮาร์ดดิสก์หลายเทอราไบต์ ทำให้ AS/400 สามารถจัดเก็บข้อมูลบริษัทรวม ซึ่งสามารถประยุกต์ด้วย data mining
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Java ด้วยการบูรณการอย่างใกล้ชิดกับ Java virtual machine และเครื่องมือใหม่ โดย IBM สำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์เชิงพาณิชย์กับ Java ซึ่ง AS/400 สามารถใช้เป็นระบบพัฒนา
- เว็บและการบริการ e-commerce ติดตั้งกับแม่ข่ายเว็บและโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบให้สนับสนุน e-commerce (ทำใบสั่งซื้อ สืบค้นใบสั่งซื้อ ให้บริการกับลูกค้า ทำงานกับหุ้นส่วนและผู้จัดส่งสินค้า) และความสามารถด้าน firewall โดย AS/400 สามารถจัดการบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบริษัทขนาดกลาง
- บริการ groupware ระดับบริษัท ข้อสมมติ Domino และ Notes ได้รับการรวมด้วยระบบ นี่ได้รับการออกแบบอย่างรวดเร็วที่ให้บริษัทกับ อี-เมล์ทันสมัย project file sharing, whiteboards และ electronic collaboration

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchDomino.com : มีสารสนเทศเกี่ยวกับ AS/400 for Lotus Domino และ Notes professionals
IBM's eServer iSeries pag : เป็นสถานที่เริ่มต้นสำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับ AS/400
Search400.com : เป็นศูนย์ข่าวและทรัพยากรเกี่ยวกับ AS/400, iSeries และแม่ข่าย i5

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application, data mining, database, e-commerce, firewall, gigabyte, Java, network, server, terabyte, UNIX, virtual memory, reduced instruction set computer, Lotus Note, Domino, distributed, Wintel

update: 8 ธันวาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase